Voiko lesken hallitseman asuinkiinteistön vaihtaa toiseen?

Lesken hallintaoikeus puolisoiden yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon voi perintökaaren säännösten estämättä kohdistua myös perillisten myötävaikutuksella hankittuun uuteen asuntoon. Ja täytyykin kohdistua. Lesken asumisoikeutta ei voi ilman tämän suostumusta poistaa siten, että perilliset myyvät asunnon. Perintöverotuksessa ei hallintaoikeusvähennystä lesken asumisoikeuden nojalla hyväksytä kuitenkaan suuremmasta kuin kuolinhetkellä jäämistöön kuuluvan asunnon arvosta laskettuna.

Nopeaa apua lakiasioihin.