Ositusta ei perunkirjoitukseen mennessä yleensä ole vielä toimitettu. Jos ositus on toimitettava tarkoittaa se sitä, että perittävältä on jäänyt leski. Tällöin leski toimii kuolinpesän osakkaana, jolloin hänen varat ja velat tulee merkitä perukirjaan, joka asetetaan perintöverotuksen perusteeksi.

Mikä on osituksen merkitys perintöverotuksen kannalta?

Osituksessa täsmentyy perittävän jäämistö, johon jako kohdistuu. Perintöosuudet lasketaan perittävän jäämistöstä, johon on tehty ennakkoperinnöistä yms. johtuvat laskennalliset lisäykset. Lesken omaisuus on pidettävä erossa vainajan varoista niin todellisessa kuin verotuksen laskennallisessakin jaossa. Verotuksessa tehtävä laskennallinen ositus perustuu aina puolittamisperiaatteeseen, ellei avioehtoa ole taikka leski ole kieltäytynyt luovuttamasta tasinkoa.

Todellisen osituksen toimittaminen ennen perintöverotusta ei sanottavasti muuta verottajan toimintaa. Perintöverotusta toimitettaessa laskennallinen ositus joka tapauksessa tehdään. Niissä harvoissa tapauksissa, joissa osituskirja on liitetty perukirjaan, laskennallinen ositus tehdään sen toteamiseksi, onko osituksessa oleellisesti poikettu puolittamisperiaatteesta ja tuleeko lahjaverotus näin ollen kyseeseen.

Lähde §: perintökaari.
Osituskirja voidaan rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastoon sähköisesti täältä.

Suomen Juristit Oy
17.06.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.