Avioehto on puolisoiden välinen sopimus varallisuussuhteiden jaosta avioliiton päättyessä. Avioehtosopimuksella voidaan poiketa avio-oikeuden puolittamisperiaatteesta erotilanteessa. Avio-oikeus puolestaan tarkoittaa oikeutta toisen puolison omaisuuteen. Avioehdosta voidaan sopia avioehtosopimuksella, jota voi olla erilaisia. Avioehtosopimuksen mallit ovat totaalinen, osittainen ja yksipuolinen avioehtosopimus.

Totaalinen avioehtosopimus

Totaalinen avioehtosopimus tarkoittaa sitä, että avioehtosopimuksella suljetaan molempien avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen kokonaan pois. Siis kummallakaan puolisoista ei ole avio-oikeutta sellaiseen omaisuuteen, joka toisella on avioliittoon mentäessä tai jonka hän myöhemmin saa. Tällöin avioliiton päättyessä joudutaan sopimaan vain sellaisen omaisuuden jakamisesta, joka on puolisoiden yhteistä omaisuutta.

Esimerkiksi asunto voidaan hankkia omistusosuuksin 50 % ja 50 %. Sopiminen on silloinkin vain siitä asiasta, kummalle yhteisomisteinen omaisuus jää vai myydäänkö se ulkopuoliselle. Omaisuuden ositukseen ei tarvitse ryhtyä ollenkaan, vaan pelkästään omaisuuden erottelu riittää.

Osittainen avioehtosopimus

Osittainen avioehtosopimus tarkoittaa, että puolisot voivat sopia avioehtosopimuksessa siitä, että avio-oikeutta ei ole johonkin tiettyyn toisen omaisuuteen. Esimerkiksi ennen avioliittoa ansaittu omaisuus voidaan jättää avio-oikeuden ulkopuolelle, mutta avioliiton aikana hankittu omaisuus tulee avio-oikeuden alaiseksi.

Osittaisen avioehtosopimuksen kohteena voi olla kuitenkin mikä tahansa muukin omaisuus, jolla on poikkeuksellista arvoa tai jokin erityinen piirre, jonka vuoksi sitä ei haluta ottaa mukaan avio-oikeuden alaisen omaisuuden piiriin. Jollekulle saattaa olla tärkeää se, että sukupolvien ajan omalla suvulla ollut mökki, talo tai tila ei siirry avio-oikeuden kautta missään tapauksessa miltään osin toiseen sukuun.

Yksipuolinen avioehto

Yksipuolisella avioehdolla tarkoitetaan avioehtosopimusta, jossa ainoastaan toisen puolison avio-oikeus suljetaan pois. Tällöin puolisolla A on avio-oikeus puolison B omaisuuteen, mutta puolisolla B ei ole avio-oikeutta puolison A omaisuuteen.

Avioehtosopimus avioeron varalta

Avioehtosopimus voidaan tehdä pelkästään avioeron varalta. Tällöin avioehtosopimukseen voidaan liittää ehto, jonka mukaan puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, kun avioliitto purkautuu avioeron johdosta. Jos kuitenkin avioliitto purkautuu kuoleman johdosta, avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen säilyy. Mutta, mikäli avioliitto purkautuu avioeron kautta, tätä oikeutta toisella puolisolla ei ole.

(Lähde §: avioliittolaki)

Nopeaa apua lakiasioihin.