Avioliittolain mukaan avioehtosopimus tulee tehdä kirjallisesti. Avioehtosopimus oikeustoimena on määrämuotoinen ja sen muotovaatimuksia on noudatettava, jotta sopimus on oikeudellisesti pätevä. Yleistä mallia, miltä avioehtosopimuksen tulisi näyttää, ei ole olemassa. Ainoastaan avioehtosopimuksen muotovaatimusten noudattaminen ratkaisee sopimuksen pätevyyden.

Avioehtosopimuksen tarkoitus

Avioehtosopimuksella aviopuolisot tai avioon aikovat voivat määrätä keskinäisistä oikeuksistaan toistensa omaisuuksiin. Avioehtosopimus voidaan tehdä kaiken kattavana siten, ettei kummallakaan puolisolla ole mitään oikeutta mihinkään toisen puolison omaisuuteen. Täydellinen avioehtosopimus siis poistaa molempien puolisoiden avio-oikeuden kokonaan.

Avioehtosopimusmalli ja siihen kuuluvat muotovaatimukset

AvioAvioehtosopimuksella on tietyt muotovaatimukset. Muuten avioehtosopimusta ei voida rekisteröidä. Avioehtosopimis on tehtävä kirjallisesti, se on päivättävä ja molempien osapuolten (kihlakumppanien tai puolisoiden) on allekirjoitettava sopimus.

Avioehtosopimukseen on otettava kahden esteettömän henkilön todistus avioehtosopimuksen osapuolten allekirjoitusten oikeellisuudesta.

Avioehtosopimuksen rekisteröinti

Avioehdon rekisteröimisestä tulee tehdä kirjallinen hakemus. Hakemus on toimitettava Digi- ja väestötietovirastoon (ent. maistraatti). Sen voivat tehdä kihlakumppani tai puoliso yhdessä taikka kumpikin yksinään. Hakemukseen on liitettävä alkuperäinen avioehtosopimus.

Avioehtosopimus voidaan toimittaa rekisteröitäväksi jo ennen avioliittoon vihkimistä, vaikka voimaan se tulee vasta vihkimisen tapahduttua. Avioehtosopimuksen rekisteröiminen on ehdoton edellytys sille, että avioehtosopimuksella on vaikutusta.

Huomioitavaa on, että avioehtosopimus on toimitettava rekisteröitäväksi Digi- ja väestötietovirastoon ennen avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättymistä, jotta sillä on oikeudellista vaikutusta.

 

Lue lisää avioehtosopimuksen pätemättömyydestä ja kohtuullistamisesta!

Valmis avioehtosopimusmalli on löydettävissä ja rakennettavissa laki24.fi asiakirjoissa!

Nopeaa apua lakiasioihin.