Avioehtosopimuksen pätemättömyys aiheutuu muotovirheestä tai sen kaltaisesta ehdosta, jota ei voida yleisten sopimusoikeuden periaatteiden mukaan noudattaa. Jos avioehtoa ei ole laadittu muotovaatimusten mukaisesti, sopimus on pätemätön.

Sopimusta rasittavat virheet, jotka johtavat avioehtosopimuksen pätemättömyyteen

Avioehtosopimuksen muotovaatimusten puute tai merkittävät virheet voivat siis johtaa avioehtosopimuksen pätemättömyyteen. Avioehtosopimuksen muotovaatimuksiin kuuluu mm. se, että sopimus on tehtävä kirjallisesti. Selvintä tietysti on nimetä asiakirja avioehtosopimukseksi, mutta se ei ole pätemättömyyden aiheuttava virhe, vaikka otsikointia ei olisikaan. Joka tapauksessa asiakirjan sisällöstä on käytävä ilmi, että se on avioehtosopimus, vaikka muotovaatimukset eivät asiakirjan sisältöön varsinaisesti ulotukaan. Siinä pitää olla siis määräykset siitä, miten avio-oikeus puolisoiden kesken käyttäytyy. Muotovaatimukset eivät kuitenkaan edellytä sitä, että avioehtosopimus olisi sisällöllisesti hyvä tai hyvin laadittu.

Avioehtosopimuksen tulee olla päivätty sekä molempien osapuolten allekirjoittama. Osapuolten ei tarvitse olla läsnä silloin, kun sopimusta laaditaan. Näin ollen muotovaatimukset eivät edellytä edes allekirjoitusten yhtäaikaisuutta ts. sitä, että osapuolet olisivat yhtä aikaa läsnä sopimusta allekirjoitettaessa. Toinen osapuoli voi esimerkiksi tehdä sopimuksen itsenäisesti haluamallaan tavalla ja hankkia siihen myöhemmin toisen osapuolen allekirjoituksen, jos toinen osapuoli sen sellaisenaan hyväksyy.

Avioehdon tulee olla kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama. Esteellisiä ovat molempien osapuolten läheiset henkilöt. Todistajien esteellisyys voi aiheuttaa myöhemmin sopimuksen pätemättömyyden. Todistajien ei tarvitse olla paikalla silloin, kun avioehtoa laaditaan tai edes silloin, kun osapuolet sen allekirjoitettavat. Avioehtosopimuksen osapuolet voivat myöhemmin tunnustaa todistajille avioehtosopimukseen merkitsemänsä allekirjoituksen aitouden, minkä perusteella todistajat voivat merkitä asiakirjaan oman todistuksensa.

Avioehtosopimuksen pätemättömyyteen vetoaminen

Avioehtosopimuksen pätemättömyys ei ole kuitenkaan itsestään vaikuttavaa, vaan siihen pitää erikseen vedota. Jonkun pitää siis aina nostaa muotovirhe esille ja esittää sitä koskeva väite, jotta avioehtosopimus tulee pätemättömäksi.

Avioehtosopimuksen rekisteröinnin yhteydessä Digi- ja väestötietovirasto ei tutki sopimuksen sisältöä eikä tarkista sitä, täyttääkö avioehtosopimus vaaditut muotovaatimukset. Näin ollen sopimus voidaan rekisteröidä muotovirheineenkin voimaan tulevaksi.

(Lähde §: avioliittolaki)

Nopeaa apua lakiasioihin.