Jakamattoman kuolinpesän verotus on periaatteessa samanlaista kuin henkilön verotus. Kuolinpesällä voi olla ansio- ja pääomatuloja sekä yritystuloa.

Jakamaton kuolinpesä

Kuolinpesä syntyy sillä hetkellä, kun henkilö kuolee. Jokaisen kuolleen henkilön jälkeen jää siis kuolinpesä. Kuolinpesästä käytetään myös kansanomaisesti nimitystä perikunta, joskin perikunnalla tarkoitetaan toisinaan myös vain niitä henkilöitä, jotka ovat kuolinpesän osakkaita. Kuolinpesä on kuolinpesänä olemassa niin kauan, kunnes kyseinen kuolinpesä tulee kokonaan jaetuksi. Kuolinpesä on siis olemassa perinnönjaon loppuun toimittamiseen saakka. Näissä tilanteissa puhutaan jakamattomasta kuolinpesästä. Jakamattomasta kuolinpesästä on kyse myöskin silloin, kun jonkun henkilön kuolinpesä on jaettu vain osittain.

Jakamattoman kuolinpesän verotus

Kuolinpesä on itsenäinen verotusyksikkö. Kuolinpesällä voi olla omia tuloja, omia menoja ja omia tulonhankkimisesta johtuvia menoja. Kuolinpesä voi ostaa, myydä, lahjoittaa, vuokrata ja tehdä muita oikeustoimia, joita yksityishenkilökin voi tehdä.

Kuolleen henkilön kuolinvuoden verotus toimitetaan samalla tavalla kuin silloin, jos henkilö olisi elänyt vuoden loppuun asti. Tuloina verotetaan tulot, jotka henkilö sai verovuonna ennen kuolemaansa sekä tulot, jotka kuolinpesä sai kuolinvuonna henkilön kuoleman jälkeen. Verotuksessa myönnetään samat vähennykset, jotka kuolleelle henkilöllekin olisi myönnetty.

Kuolinvuotta seuraavien vuosien verotus

Kuolinvuotta seuraavina vuosina kuolinpesää verotetaan erillisenä verovelvollisena. Kuolinpesä on siis oma verotusyksikkö. Jos kuolinpesällä on tuloja, esim. vuokratuloja, ne katsotaan kuolinpesän tuloksi eikä niitä siis jaeta verotuksessa osakkaiden tuloiksi.

Kuolinpesän verotus on periaatteessa samanlaista kuin henkilön verotus. Kuolinpesällä voi olla ansio- ja pääomatuloja sekä yritystuloa. Ansiotulojen verotus on progressiivista, kuten yksityishenkilölläkin ja pääomatuloista maksetaan vero normaalisti pääomatulon verotussäännösten mukaisesti. Pääomatuloja ovat ovat pesän omistaman varallisuuden tuottamat tulot, kuten vuokratulot ja puun myyntitulot.

Osakkaan kuolinpesästä saamaa tuloa ei veroteta hänen henkilökohtaisena tulonaan. Kuitenkin siinä tapauksessa, että kuolinpesä harjoittaa elinkeinotoimintaa, kuolinpesää aletaan verottaa yhtymänä sen jälkeen, kun kuolinvuoden päättymisestä on kulunut kolme vuotta, jolloin yritystulot aletaan verottamaan kuolinpesän osakkaiden tuloina.

Lesken tuloja ei sekoiteta kuolinpesän tuloihin, vaikka kuolinpesä olisi jakamatonkin. Lesken tulot verotetaan normaalisti lesken verotuksessa.

Lue lisää kuolinpesän varojen jaosta.

Lähde §: perintökaari

Nopeaa apua lakiasioihin.