Avioliittolakiin perustuvat säännökset mahdollistavat puolisoille oikeuden avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöön. Avio-oikeus ei ole sama asia kuin perintö, joten siitä ei tarvitse maksaa veroja. Perinnöstä maksetaan perintöveroa, mutta avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta sen jakotilanteessa ei makseta. Toisin kuin avio-oikeudesta,le sken on normaalisti maksettava perintöveroa perinnöstä. (§: perintö- ja lahjaverolaki)

Omaisuuden ositus kuoleman johdosta

Omaisuuden osituksen pääsääntönä pidetään sitä, että puolisoiden koko omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan puolisoiden välillä tasan. Mikäli avioliitto päättyy toisen puolison kuolemaan, saa eloonjäänyt puoliso näin ollen avio-oikeuden nojalla puolet hänen ja kuolleen puolison avio-oikeudenalaisen omaisuuden yhteenlasketusta säästöstä.

Ensin suoritetaan lesken avio-oikeus ja vasta tämän jälkeen pohditaan muita perinnönjakoon liittyviä kysymyksiä.

Harvemmin kuitenkaan puolisoiden välillä heidän omaisuutensa ovat yhtä suuret. Tästä syystä avio-oikeuden alaista omaisuutta voidaan joutua avioliiton päätyttyä tasaamaan. Jos kuollut puoliso on puolisoista varakkaampi, on hänen suoritettava omaisuudestaan leskelle tasinkoa. Jos leski on puolisoista varakkaampi, hänellä ei ole velvollisuutta luovuttaa kuolleen puolison perillisille tasinkoa. Tätä kutsutaan lesken tasinkoetuoikeudeksi tai tasinkoprivilegiksi.

Perintö- ja lahjavero

Tilanteessa, missä perittävältä puolisolta ei ole jäänyt rintaperillisiä, perintökaaren mukaan kuolleen puolison jäämistö siirtyy kokonaan leskelle. Tähän ei vaikuta se, onko jäämistön omaisuus avio-oikeuden alaista omaisuutta vai ei.

Toisin kuin avioerotilanteessa, lesken on maksettava perinnöstä perintöveroa, mutta leski voi saada perintöverotuksessa puolisovähennystä. Perintö- ja lahjaverolain mukainen puolisovähennys on 90 000€ eli veronalaisesta perintöosuudesta voidaan vähentää kyseinen summa.

Avio-oikeus ja perintö saattaa verotuksellisesti toisinaan sekoittua. Onkin hyvä pitää mielessä, että perintöverotus realisoituu ainoastaan silloin, kun saadaan perintöä.

 

 

Mikäli avio- ja perintöoikeudelliset kysymykset askarruttavat, asiantuntijamme  auttavat teitä mielellään!

(Lähde §: avioliittolaki ja perintökaari)

Nopeaa apua lakiasioihin.