Avio-oikeus ja omaisuuden vaihtuminen ei ole ongelma, sillä avio-oikeus säilyy myös alkuperäisen avio-oikeuden alaisen omaisuuden sijaan tulevaan omaisuuteen. Artikkelissamme käydään läpi muutamia esimerkkitilanteita avio-oikeuden alaisen omaisuuden säilymisestä ja siitä, miten avio-osa rahallisesti lasketaan.

Esimerkkejä avio-oikeuden alaisen omaisuuden säilymisestä

Avio-oikeuden alainen omaisuus säilyy avio-oikeuden alaisena omaisuutena myös siinä tapauksessa, että omaisuus luovutuksen takia muuttuu toiseksi. Jos puolisolla A on avio-oikeus puolison B asuntoon ja puoliso B myy asuntonsa, on sen jälkeen puoliso A:lla avio-oikeus asunnon myynnistä saatuun tuloon. B:n myydessä asuntonsa kauppahinnalla 100 000 euroa, siirtyy avio-oikeus siis koskemaan tätä rahamäärää. Jos B edelleen ostaa tällä 100 000 eurolla esimerkiksi kesämökin, siirtyy avio-oikeus kohdistumaan tähän mökkiin. Tämä perustuu surrogaattiperiaatteeseen. Surrogaatti tarkoittaa sijaan tulevaa ts. korviketta.

Avioehdon, lahjan, testamentin tai henkilövakuutuksen edunsaajamääräyksen nojalla avio-oikeudesta vapaaksi määrätyn omaisuuden sijaan tullut omaisuus säilyttää myöskin luonteensa. Jos avio-oikeudesta vapaata omaisuutta vaihdetaan tai myydään, on alkuperäisen avio-oikeudesta vapaan omaisuuden sijaa tullut omaisuus myöskin avio-oikeudesta vapaata.

Omaisuuden tuotto

Omaisuuden tuotto on yleensä avio-oikeuden alaista omaisuutta, vaikka tuotto olisi kertynyt sellaisesta omaisuudesta, joka ei ole avio-oikeuden alaista. Esimerkiksi, jos sijoitusasunto, joka on suljettu avio-oikeuden ulkopuolelle, tuottaa vuokratuloja puoliso A:lle, on puoliso B:llä avio-oikeus näihin vuokratuloihin eli siis omaisuuden tuottoon.

Tietenkin avioehtosopimuksia voi olla sisällöltään monenlaisia ja avioehtosopimuksessa voidaan mainita esimerkiksi siten, että ”puolisolla A ei ole avio-oikeutta puolison B asuinhuoneistoon, sen sijaan tulleeseen omaisuuteen eikä tällaisen omaisuuden tuottoon”. Samoin testamentissa, jossa suljetaan saajan puolison avio-oikeus pois testamentattuun omaisuuteen, voi olla vastaava maininta.

(Lähde §: avioliittolaki)

Lue lisää avioehdosta ja avioehtosopimuksen malleista ja avio-oikeudesta toisen omaisuuteen

Voit luonnostella Laki24.fi:n tarjoamalla avioehtosopimusmalli pohjalla oman avioehtosopimuksesi tai vaihtoehtoisesti voit olla suoraan yhteydessä asiantunteviin lakimiehiimme asiasta.

Nopeaa apua lakiasioihin.