Voiko hallintaoikeuden kohde vaihtua?

Verrattain yleinen on tilanne, jossa hallintaoikeuden kohteena oleva omaisuus myydään ja tilalle hankitaan muuta. Näissä tilanteissa verottajaa kiinnostaa, onko hallinnasta luovuttu vai onko hallinta siirtynyt sijaan tulleeseen omaisuuteen.

Mikäli hallinnasta on luovuttu, tärkeä lisäkysymys kuuluu, onko luopuminen ollut osittain, kokonaan tai ollenkaan vastikkeellinen. Vailla merkitystä eivät myöskään ole mahdolliset muutokset omistusosuuksissa, kun verrataan alkuperäisen ja sijaan tulleen omaisuuden omistussuhteita.

Siviilioikeudellisesti hallinta voi siirtyä myön jonkun omaisuuden sijaan tulleeseen omaisuuteen. Testamenttiin perustuvasta hallintaoikeudesta on säädetty, että mikä koskee käyttöoikeuden alaista omaisuutta, on voimassa myös sen sijaan tulleesta omaisuudesta. Myös lahjakirjalla saadun tai lesken suoraan lain nojalla saaman hallintaoikeuden on katsottu voivan siirtyä sijaan tulleeseen omaisuuteen.

Nopeaa apua lakiasioihin.