Voiko hallintaoikeudesta luopua jälkikäteen?

Lain säännökset eivät aseta estettä hallintaoikeudesta luopumiselle. Hallintaoikeudesta luopuminen voi johtaa perintö- ja lahjaverotuksen oikaisuun. Lisäksi luopuminen ilman vastiketta voidaan verotuksessa katsoa lahjaksi hallintaoikeuden haltijalta hallintaoikeuden kohteen omistajalle. Käytännössä lahjaverotus hallintaoikeudesta luopumisen perusteella tulee harvoin kysymykseen.

Perintö- ja lahjaverotuksen muuttaminen tulee kysymykseen vain, jos hallintaoikeuden saaneella ei alunperinkään katsota olleen aikomusta käyttää hallintaoikeuttaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.