Vähentääkö lesken hallintaoikeus asuinkiinteistön arvoa luovutusvoittoverotuksessa?

Perintöverotuksessa vahvistetaan kiinteistön arvo. Kiinteistöön kohdistuvalle hallintaoikeudelle vahvistetaan oma erillinen arvonsa, jos hallintaoikeusvähennys perintöverotuksessa hyväksytään.

Hallintaoikeus on kiinteistöön nähden erillinen irtain oikeus, joten sen arvo ei pienennä kiinteistön hankintamenon määrää verotettavaa luovutusvoittoa vahvistettaessa. Kiinteistön myyjän kannalta menettely on edullinen.

Nopeaa apua lakiasioihin.