Autoveron korotus

Autoveron korotus voi tulla kysymykseen jos verovelvollinen on antanut veroilmoituksen, muun säädetyn tiedon, asiakirjan tai selvityksen virheellisenä. Veronkorotus voi seurata myös siinä tapauksessa, että verovelvollinen on jättänyt tämän tiedonantovelvollisuutensa kokonaan tai… Lue lisää »

Perusvero ajoneuvoveron perusosana

Suomeen rekisteröidystä ja Suomessa käytettävistä ajoneuvoista on maksettava ajoneuvoveroa. Ajoneuvovero sisältää perusveron ja käyttövoimaveron. Perusvero on ikään kuin pohjana, johon lisätään käyttövoimavero. Koko ajoneuvoveron määrä lasketaan siten, että kerrotaan perus-… Lue lisää »

Autovero: Verovelvollisuus

Verovelvollisuus ilmenee yleensä liikennerekisteristä. Lähtökohtaisesti verovelvollinen on se, joka merkitään liikennerekisteriin ajoneuvon omistajaksi. Osamaksukaupassa verovelvollinen on kuitenkin ostaja, joka merkitään liikennerekisteriin ajoneuvon haltijaksi. Veron suorittamisvelvollisuus syntyy, kun ajoneuvo rekisteröidään tai… Lue lisää »

Autoveron palautus

Henkilöautoista, pakettiautoista, M2 -luokan linja-autoista (omamassa alle 1875kg) ja moottoripyöristä (+muut L-luokan ajoneuvot) on maksettava autovero ennen rekisteriin merkitsemistä tai käyttöönottoa. Edellytysten täyttyessä maksettu autovero voidaan palauttaa hakemuksesta verovelvolliselle. Katso… Lue lisää »

Vähennykset ansiotulosta

Vähennyksiä voidaan tehdä joko valtionverotuksesta tai kunnallisverotuksesta, sekä joissain tapauksissa molemmista. Vähennykset ansiotulosta on mahdollista tehdä ennen määrättävän veron laskemista. Verovelvollisella on oikeus vähentää tuloistaan niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot… Lue lisää »

Ajoneuvoverosta vapaat ajoneuvot

Pääsääntöisesti kaikista Suomessa käytössä olevista ajoneuvoista on maksettava ajoneuvoveroa. Ajoneuvovero sisältää perusveron ja käyttövoimaveron. Ajoneuvovero kannetaan verokaudelta, jonka pituus on 12 kuukautta. Vero maksuunpannaan päiväkohtaisena verona verovelvollisen omistus- tai haltijuusajalta.… Lue lisää »

Ajoneuvoveron palauttaminen

Kaikista Suomessa käytössä olevista ajoneuvoista on pääsääntöisesti maksettava ajoneuvoveroa. Ajoneuvoveron palauttaminen on mahdollista neljässä tilanteessa: Ensinnäkin ajoneuvoveron palautus on mahdollista jos verokauden aikana ajoneuvo poistetaan liikennekäytöstä. Käytännössä ajoneuvon omistaja vie… Lue lisää »

Ajoneuvoveron laiminlyönti

Suomessa käytössä olevista ajoneuvoista on maksettava ajoneuvoveroa Suomeen. Ajoneuvovero on suoritettava määräajassa. Ajoneuvoveron laiminlyönti johtaa siihen, että liikennekäytössä oleva ajoneuvo asetetaan käyttökieltoon. Käyttökiellolla tarkoitetaan, että ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä. Ajoneuvo… Lue lisää »

Tulovero: Peitelty osinko

Osingolla tarkoitetaan sitä osuutta osakeyhtiön jakamasta voitosta, johon osakkaalla on oikeus osakkuusasemansa perusteella. Palkalla tarkoitetaan kaikenlaatuista palkkaa, palkkiota, etuutta ja korvausta, joka saadaan työsuhteessa. Palkan maksamisen edellytys on, että se… Lue lisää »

Tulovero: Osinko

Osinko on yrityksen omistajilleen jakama voitto-osuus. Suomessa osakeyhtiöt ovat yleisimmät osinkoa jakavat tahot. Pääsääntönä pidetään, että osinkoa voidaan jakaa jos yrityksellä on vapaata omaa pääomaa. Tämä on käytännössä edelliseltä tilikaudelta… Lue lisää »