Hyvitys on maksettava sen, joka syyllistyy tekijänoikeuden loukkaukseen. Oikeudenhaltijalle on myös maksettava korvaus, sekä tekijänoikeutta loukkaavan teoksen kappaleen menettäminen. Teosten käyttäminen tekijänoikeuslain vastaisesti on tekijänoikeusloukkaus; tällaisia ovat esim. piraattilevyn maahantuonti, yleisön saataville saattaminen (esim. vertaisverkossa) sekä luvaton valmistaminen.  Teko voi olla rikos; tekijänoikeuslaissa määritellään tekijänoikeusrikkomus ja rikoslaissa tekijänoikeusrikos omien tunnunsmerkistöjensä mukaan.

Mistä hyvitys voidaan määrätä?

Hyvitys on lainvastaisesta käytöstä, maahantuonnista ja kauttakulkutuonnista määrättävä seuraamus tahallisuudesta riippumatta. Rikokseen syyllistyminenhän edellyttää tahallisuuden alimman asteen täyttymistä (pl. jotkut vaarantamis- ja tuottamusrikokset).

Lainvastainen yksitynen kopiointi menee hyvitettäväksi, jos kopijoija on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että kopioitava aineisto on saatettu yleisön saataviin vastoin tekijänoikeuslaissa säädettyä. Se on luonteeltaan käyttökorvaus ja vastaa sitä määrää, jolla teokset olisi saanut laillisesti käytettäväksi.

Niissä tilanteissa, kun tekijänoikeuslakien vastainen tekos täyttää rikoksen tunnusmerkistön, teosta voidaan tuomita myös vahingonkorvaus.


Lue lisää tekijänoikeusrikoksesta.

Lähde §: tekijänoikeuslaki, rikoslaki


Suomen Juristit Oy
22.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.