Tekijänoikeusrikoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö ansiotarkoituksessa lain vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa toisen oikeutta kirjalliseen tai taiteelliseen teokseen; taikka, kirjallisen tai taiteellisen teoksen taikka kansanperinteen esitykseen; taikka, äänilevyyn tai muuhun laitteeseen, jolle on tallennettu ääntä; taikka, filmiin tai muuhun laitteeseen, jolle on tallennettu liikkuvaa kuvaa; taikka, radio- tai televisiolähetykseen; taikka, luetteloon, taulukkoon, ohjelmaan tai muuhun sellaiseen tekijänoikeuslaissa tarkoitettuun työhön, jossa on yhdisteltynä suuri määrä tietoja, tai tietokantaan, jonka sisällön kerääminen, varmistaminen tai esittäminen on edellyttänyt huomattavaa panostusta; taikka, valokuvaan.

Tekijänoikeusrikoksesta tuomitaan myös se, joka ansiotarkoituksessa ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, tuo maahan yleisölle levitettäväksi tai Suomen alueelle edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi ulkomailla valmistetun tai jäljennetyn edellä tarkoitetun teoksen tai valokuvan kappaleen taikka äänilevyn, filmin tai muun laitteen, jolle on tallennettu ääntä tai liikkuvaa kuvaa, taikka luettelon, taulukon, ohjelman tai muun sellaisen työn, jossa on yhdisteltynä suuri määrä tietoja, taikka tietokannan, jonka sisällön kerääminen, varmistaminen tai esittäminen on edellyttänyt huomattavaa panostusta, ja jonka hän tietää valmistetuksi tai jäljennetyksi sellaisissa olosuhteissa, että valmistaminen tai jäljentäminen Suomessa tehtynä olisi ollut rangaistavaa. Tekijänoikeusrikoksesta tuomitaan niin ikään se, joka tietoverkossa tai tietojärjestelmän avulla loukkaa toisen oikeutta edellä mainittuihin suojan kohteisiin siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa kyseisen loukatun oikeuden haltijalle. Tekijänoikeusrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä tekijänoikeusrikoksesta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi tai erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.