Aineettomien oikeuksien loukkaaminen

Teollisoikeusrikos ›

Teollisuusrikoksella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö lain vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa oikeutta tavaran tunnusmerkkiin, tai, patentin tuottamaa yksinoikeutta, tai, mallioikeutta, tai, oikeutta piirimalliin, tai, hyödyllisyysmallioikeutta, tai, kasvinjalostajanoikeutta. Teollisoikeusrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä teollisuusoikeusrikoksesta, ellei asianomistaja ilmoita Lue lisää ›

Teknisen suojauksen kiertämiskeinorikos ›

Tehokkaan teknisen toimenpiteen kiertämisen mahdollistavia tai kiertämistä helpottavia laitteita, tuotteita tai osia ei saa valmistaa tai tuoda maahan yleisölle levittämistä varten tai Suomen alueelle kolmanteen maahan kuljetettavaksi, levittää yleisölle, myydä, vuokrata, mainostaa myytäväksi tai vuokrattavaksi eikä pitää hallussa kaupallisessa tarkoituksessa. Tehokkaan teknisen toimenpiteen kiertämisen mahdollistavia tai sitä helpottavia palveluja ei myöskään saa tarjota. Mikäli henkilö Lue lisää ›

Teknisen suojauksen kiertäminen ›

Suojatun teoksen suojana olevaa tehokasta teknistä toimenpidettä, jonka teoksen tekijä tai joku muu tekijän luvalla teosta yleisön saataviin saattaessaan on teoksen suojaksi asettanut, ei saa kiertää. Mikäli henkilö laissa säädetyn kiellon vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa, kiertää teoksen suojana olevan tehokkaan teknisen toimenpiteen, katsotaan hänen syyllistyvän teknisen suojauksen Lue lisää ›

Tekijänoikeusrikos ›

Tekijänoikeusrikoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö ansiotarkoituksessa lain vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa toisen oikeutta kirjalliseen tai taiteelliseen teokseen; taikka, kirjallisen tai taiteellisen teoksen taikka kansanperinteen esitykseen; taikka, äänilevyyn tai muuhun laitteeseen, jolle on tallennettu ääntä; taikka, filmiin tai muuhun laitteeseen, jolle on tallennettu liikkuvaa Lue lisää ›

Oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikos ›

Lain mukaisesti suojatun teoksen kappaleessa olevia taikka teosta yleisölle välitettäessä ilmeneviä sellaisia oikeuksien sähköisiä hallinnointitietoja, joilla tunnistetaan kyseinen teos, tekijä tai oikeuksien muu haltija taikka jotka ovat tietoja teoksen käyttöehdoista, ei saa poistaa tai muuttaa. Mikäli henkilö lain kiellon vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa, poistaa tai muuttaa oikeuksien Lue lisää ›