Velkojansuosinta

Velkojainsuosinnassa on kyse tietyn velkojan suosimisesta muiden velkojien kustannuksella. Velkojansuosintaan voi syyllistyä velallinen, joka: maksaa ennenaikaisesti velan olosuhteissa, joissa maksu ei ole tavanomainen, tai antaa velkojan saatavasta vakuuden, josta ei… Lue lisää »

Velallisen vilpillisyys ja velallisrikkomus

Velallisen vilpillisyys ja velallisrikkomus ovat velallisen epärehellisyyttä ja velallisen petosta lievempiä rikoksia. Velallisen vilpillisyys Velallisuuden vilpillisyyden arvioinnin pohjana on velallisen petos. Mikäli velallinen toteuttaa velallisen petoksen ilman hyötymistarkoitusta joko tahallaan… Lue lisää »

Asianomistajat velallisen rikoksissa

Rikosasian asianomistajalla tarkoitetaan rikoksen uhria, tai sitä joka on rikoksen johdosta kärsinyt vahinkoa. Asianomistajalla on rikosasiassa merkittävä asema, sillä hän voi muun muassa esittää vaatimuksia sekä ajaa rikosasiaa. Asianomistajia velallisen… Lue lisää »

Velallisen petos

Velallisen petokseen voi syyllistyä tietyllä toiminnallaan konkurssi-, ulosotto-, velkajärjestely- tai saneerausmenettelyssä. Lisäksi velallisen petokseen voi syyllistyä myös sellaisessa ulosottoviranomaisen menettelyssä, johon ryhdytään ulosoton turvaamiseksi. Velallisen petoksesta on kyse, mikäli velallinen… Lue lisää »

Velallisen epärehellisyys

Tietynlainen velallisen toiminta on lailla säädetty rikokseksi. Velallisen epärehellisyys ja muut velallisen rikokset on säädetty velkojan suojaksi. Velallinen voi olla esimerkiksi yhdistys tai yksityishenkilö. Velkoja on se henkilö, jolla velka… Lue lisää »