Velkojansuosinta

Velkojainsuosinnalla tarkoitetaan tilannetta, jossa velallinen, joka tietää itsensä kyvyttömäksi täyttämään velvoitteensa, suosiakseen tiettyä velkojaa muiden velkojien kustannuksella maksaa ennenaikaisesti velan olosuhteissa, joissa maksu ei ole tavanomainen, tai, antaa velkojan saatavasta vakuuden, josta ei ollut sovittu tai jota velallinen ei ollut luvannut velkasuhteen syntyessä, tai, käyttää velvoitteen täyttämiseen epätavallista maksuvälinettä olosuhteissa, jotka huomioon ottaen maksua ei voida pitää tavanomaisena, tai, ryhtyy muuhun sellaiseen velkojan asemaa parantavaan järjestelyyn. Velkojansuosinnasta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.