Tietynlainen velallisen toiminta on lailla säädetty rikokseksi. Velallisen epärehellisyys ja muut velallisen rikokset on säädetty velkojan suojaksi. Velallinen voi olla esimerkiksi yhdistys tai yksityishenkilö. Velkoja on se henkilö, jolla velka on maksettava.

Velallisen epärehellisyyteen syyllistyy velallinen, joka

  • hävittää omaisuuttaan; tai
  • ilman hyväksyttävää syytä lahjoittaa tai muuten luovuttaa omaisuuttaan; tai
  • siirtää omaisuuttaan ulkomaille saattaakseen sen velkojiensa ulottumattomiin; tai
  • lisää perusteettomasti velvoitteitaan.

Lisäksi rikokseen syyllistyminen edellyttää, että tällä toiminnallaan velallinen aiheuttaa maksukyvyttömäksi tulemisensa tai oleellisesti pahentaa maksukyvyttömyyttään. Velallisen epärehellisyydestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

törkeä velallisen epärehellisyys

Mikäli velallisen epärehellisyydessä tavoitellaan huomattavaa hyötyä, tai, aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa velkojille, tai, rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja velallisen epärehellisyys on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi velallisen epärehellisyydeksi.

Törkeästä velallisen epärehellisyydestä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.


Lue lisää asianomistajista velallisen rikoksissa.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 10.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.