Asianomistajat velallisen rikoksissa

Asianomistajia velallisen epärehellisyyden, törkeän velallisen epärehellisyyden ja velkojansuosinnan ollessa kyseessä ovat velallisen teon aikaiset tunnetut velkojat. Velallisen petoksen, törkeän velallisen petoksen, velallisen vilpillisyyden ja velallisrikkomuksen asianomistajia ovat kysymyksessä olevaan selvitys- tai täytäntöönpanomenettelyyn osallistuvat velkojat, paitsi velan ilmoittamatta jättämisen yhteydessä tarkoitetun velan velkoja.

Nopeaa apua lakiasioihin.