Rikosasian asianomistajalla tarkoitetaan rikoksen uhria, tai sitä joka on rikoksen johdosta kärsinyt vahinkoa. Asianomistajalla on rikosasiassa merkittävä asema, sillä hän voi muun muassa esittää vaatimuksia sekä ajaa rikosasiaa.

Asianomistajia velallisen epärehellisyyden, törkeän velallisen epärehellisyyden ja velkojansuosinnan ollessa kyseessä ovat velallisen teon aikaiset tunnetut velkojat.

Velallisen petoksen, törkeän velallisen petoksen, velallisen vilpillisyyden ja velallisrikkomuksen asianomistajia ovat kysymyksessä olevaan selvitys- tai täytäntöönpanomenettelyyn osallistuvat velkojat, paitsi velan ilmoittamatta jättämisen yhteydessä tarkoitetun velan velkoja.

syyteoikeus velallisten rikoksissa

Velallisrikkomus ja velkojansuosinta ovat asianomistajarikoksia. Tämä tarkoittaa, että syyttäjä ei saa nostaa näistä rikoksista syytettä, ellei asianomistaja itse ilmoita sitä syytteeseen pantavaksi. Näissä rikoksissa asianomistajalla on siten erityisen suuri asema, sillä ilman heidän vaatimustaan asiaa ei käsitellä.


Lue lisää asianomistajan oikeuksista.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 10.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.