Velallisen vilpillisyys

Mikäli velallinen toteuttaa velallisen petoksen ilman hyötymistarkoitusta joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta, katsotaan teko velallisen vilpillisyydeksi. Velallisen vilpillisyydestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Nopeaa apua lakiasioihin.