Velallisen petos

Mikäli velallinen, hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä konkurssi-, ulosotto-, velkajärjestely- tai saneerausmenettelyssä salaa omaisuuttaan, tai, ilmoittaa kokonaan tai osittain perusteettoman taikka valeoikeustoimeen perustuvan velvoitteen, tai, antaa muun väärän tai harhaanjohtavan tiedon velkojien kannalta merkityksellisestä seikasta, tai, jättää ilmoittamatta velan, katsotaan hänen syyllistyvän velallisen petokseen. Velallisen petoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Mikäli velallinen oikaisee erehdyttävän tiedon tai muuten ehkäisee tekonsa vaikutuksen meneillään olevaan menettelyyn, ennen kuin hän vahvistaa pesäluettelon oikeaksi tai ennen kuin erehdyttävä tieto muuten ehtii vaikuttaa menettelyyn, ei tekoa pidetä velallisen petoksena.

Nopeaa apua lakiasioihin.