Törkeä todistusaineiston vääristeleminen

Mikäli kyseessä on tilanne, jossa todistusaineiston vääristelemisessä aiheutetaan vakava vaara siitä, että syytön tuomitaan vankeuteen tai muuhun ankaraan seuraamukseen; taikka, rikoksen kohteena on erityisen merkityksellinen todiste; taikka, rikos tehdään erityisen… Lue lisää »

Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen

Kyseessä on oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen, mikäli henkilö oikeudettomasti väkivallalla tai uhkauksella estää tai yrittää estää toista antamasta lausuntoa todistajana, asiantuntijana, muuna kuultavana tai asianosaisena oikeudenkäynnissä, esitutkinnassa, poliisitutkinnassa tai niihin rinnastettavassa… Lue lisää »

Väärä ilmianto

Väärä ilmianto on kyseessä tilanteessa, jossa henkilö antaa esitutkinta- tai muulle viranomaiselle taikka tuomioistuimelle väärän tiedon, ja aiheuttaa näin vaaran, että ilmiannettu joko pidätetään tai vangitaan, tai että hän joutuu… Lue lisää »

Perätön lausuma tuomioistuimessa

Kyseessä on perätön lausuma tuomioistuimessa, mikäli todistaja tai asiantuntija tuomioistuimessa; taikka asianosainen kuulusteltaessa tuomioistuimessa totuusvakuutuksen nojalla; taikka muu henkilö kuulusteltaessa tuomioistuimessa valan tai vakuutuksen nojalla joko antaa väärän tiedon asiassa,… Lue lisää »

Perätön lausuma viranomaismenettelyssä

Kyseessä on perätön lausuma viranomaismenettelyssä, mikäli henkilö valan tai vakuutuksen nojalla oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä; taikka muu kuin rikoksesta epäilty rikosasian esitutkinnassa henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa; taikka muu henkilö kuin sellainen,… Lue lisää »

Rikoksentekijän suojeleminen

Mikäli henkilö saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistää rikoksentekijän pakoa tai hävittää todisteita tai yrittää muulla tavalla estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, katsotaan teko rikoksentekijän suojelemiseksi. Rikoksentekijän suojelemisesta tuomitaan sakkoa tai… Lue lisää »

Todistusaineiston vääristeleminen

Todistusaineiston vääristelemisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö kätkee, hävittää, turmelee, muuntaa tai muuten vääristää tuomioistuimessa tai rikosasian esitutkinnassa todisteena tarpeellisen esineen, asiakirjan tai muun todisteen, jolla hänen tietensä on merkitystä asiassa,… Lue lisää »

Törkeä perätön lausuma tuomioistuimessa

Mikäli edellä tarkoitetussa perättömässä lausumassa aiheutetaan vakava vaara siitä, että tuomioistuin tuomitsee syyttömän vankeuteen tai muuhun ankaraan seuraamukseen tai tuomitsee jonkun huomattavasti ankarampaan seuraamukseen kuin mihin hänet muutoin tuomittaisiin tai… Lue lisää »

Yritetty yllytys perättömään lausumaan

Mikäli henkilö pyrkii taivuttamaan toisen perättömään lausumaan tuomioistuimessa taikka törkeään perättömään lausumaan tuomioistuimessa, tuomitaan tämä henkilö yritetystä yllytyksestä perättömään lausumaan. Yritetystä yllytyksestä perättömään lausumaan tuomitaan rangaistuksena sakkoa tai vankeutta enintään… Lue lisää »