Kyseessä on oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen, mikäli henkilö oikeudettomasti väkivallalla tai uhkauksella estää tai yrittää estää toista antamasta lausuntoa todistajana, asiantuntijana, muuna kuultavana tai asianosaisena oikeudenkäynnissä, esitutkinnassa, poliisitutkinnassa tai niihin rinnastettavassa muussa viranomaismenettelyssä tai vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa lausunnon sisältöön; taikka tekee tai uhkaa tehdä väkivaltaa toiselle tai häneen sukulaisuus tai vastaavassa suhteessa olevalle henkilölle sen vuoksi, mitä tämä on lausunut edellä tarkoitetussa kuulustelussa. Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kolme vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.