Laiton sukusolujen käyttö

Laittomaan sukusolujen käyttöön syyllistyy henkilö, joka käyttää hedelmöityshoidossa sukusoluja tai alkioita vastoin niiden käytölle laissa asetettuja yleisiä rajoituksia, vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa lapsen ominaisuuksiin valikoimalla sukusoluja tai alkioita taikka muulla… Lue lisää »

Laiton perimään puuttuminen

Laittomasta perimään puuttumisesta on kyse, jos henkilö ryhtyy tutkimukseen, jossa puututaan ihmisen tai ihmisen alkion taikka sikiön koskemattomuuteen ja jonka tarkoituksena on mahdollistaa joko ihmisen toisintaminen (kloonaaminen), ihmisen aikaansaaminen alkioita… Lue lisää »

Laiton alkioon puuttuminen

Laittomaan alkioon puuttumiseen syyllistyy henkilö, joka ryhtyy alkiotutkimukseen ilman laissa tarkoitettua Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston lupaa tai laissa tarkoitettua sukusolujen luovuttajien tai naisen kirjallista suostumusta, sikiötutkimukseen ilman laissa… Lue lisää »

Törkeä laiton raskauden keskeyttäminen

Laittomaan raskauden keskeyttämiseen syyllistyy henkilö, joka ilman laissa edellytettyä lupaa tai muuten oikeudettomasti keskeyttää toisen raskauden. Mikäli laittomassa raskauden keskeyttämisessä aiheutetaan vakava vaara naisen hengelle tai terveydelle; taikka, rikos tehdään… Lue lisää »

Laiton raskauden keskeyttäminen

Joka ilman laissa edellytettyä lupaa tai muuten oikeudettomasti keskeyttää toisen raskauden, syyllistyy laittomaan raskauden keskeyttämiseen. Laittomassa raskauden keskeyttämisessä on esimerkiksi kyse teosta, joka tehdään ilman lääketieteellistä lupaa. Toisaalta laittomaan raskauden… Lue lisää »