Laiton sukusolujen käyttö

Laittomaan sukusolujen käyttöön syyllistyy henkilö, joka käyttää hedelmöityshoidossa sukusoluja tai alkioita vastoin niiden käytölle laissa asetettuja yleisiä rajoituksia, vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa lapsen ominaisuuksiin valikoimalla sukusoluja tai alkioita taikka muulla… Lue lisää »

Laiton perimään puuttuminen

Laittomasta perimään puuttumisesta on kyse, jos henkilö ryhtyy tutkimukseen, jossa puututaan ihmisen tai ihmisen alkion taikka sikiön koskemattomuuteen ja jonka tarkoituksena on mahdollistaa joko ihmisen toisintaminen (kloonaaminen), ihmisen aikaansaaminen alkioita… Lue lisää »

Laiton alkioon puuttuminen

Laittomaan alkioon puuttumiseen syyllistyy henkilö, joka ryhtyy alkiotutkimukseen ilman laissa tarkoitettua Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston lupaa tai laissa tarkoitettua sukusolujen luovuttajien tai naisen kirjallista suostumusta, sikiötutkimukseen ilman laissa… Lue lisää »