Laittomaan alkioon puuttumiseen syyllistyy henkilö, joka ryhtyy

  • alkiotutkimukseen ilman laissa tarkoitettua Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston lupaa tai laissa tarkoitettua sukusolujen luovuttajien tai naisen kirjallista suostumusta,
  • sikiötutkimukseen ilman laissa tarkoitettua raskaana olevan naisen kirjallista suostumusta,
  • ryhtyy alkiotutkimukseen taikka muuhun alkioon kohdistuvaan toimenpiteeseen vastoin laissa säädettyä rajoitusta tai kieltoa, tai
  • ryhtyy alkiotutkimukseen tai sukusolujen tutkimukseen vastoin laissa tarkoitettua kieltoa.

Laittomasta alkioon puuttumisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.


Lue lisää laittomasta perimään puuttumisesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 20.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.