Laiton alkioon puuttuminen

Mikäli henkilö ryhtyy alkiotutkimukseen ilman laissa tarkoitettua Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston lupaa tai laissa tarkoitettua sukusolujen luovuttajien tai naisen kirjallista suostumusta; taikka, ryhtyy sikiötutkimukseen ilman laissa tarkoitettua raskaana olevan naisen kirjallista suostumusta; taikka, ryhtyy alkiotutkimukseen taikka muuhun alkioon kohdistuvaan toimenpiteeseen vastoin laissa säädettyä rajoitusta tai kieltoa; taikka, ryhtyy alkiotutkimukseen tai sukusolujen tutkimukseen vastoin laissa tarkoitettua kieltoa, katsotaan hänen syyllistyvän laittomaan alkioon puuttumiseen. Laittomasta alkioon puuttumisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Nopeaa apua lakiasioihin.