Laittomaan sukusolujen käyttöön syyllistyy henkilö, joka

  • käyttää hedelmöityshoidossa sukusoluja tai alkioita vastoin niiden käytölle laissa asetettuja yleisiä rajoituksia,
  • vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa lapsen ominaisuuksiin valikoimalla sukusoluja tai alkioita taikka muulla tavalla lain vastaisesti,
  • ottaa vastaan, varastoi tai käyttää hedelmöityshoitoon sukusoluja tai alkioita ilman laissa tarkoitettua luovuttajan suostumusta,
  • varastoi sukusoluja tai alkioita taikka antaa hedelmöityshoitoa ilman laissa tarkoitettua Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston lupaa tai vastoin laissa säädettyä aikarajoitusta,
  • antaa hedelmöityshoitoa ilman laissa tarkoitettua hoitoa saavan kirjallista suostumusta tai tekee tämän kun hedelmöityshoitoon suostumuksensa antanut on kuollut tai peruuttanut suostumuksensa.

Laittomasta sukusolujen käytöstä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.


Lue lisää laittomasta alkioon puuttumisesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 20.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.