Väärennysrikokset

Väärennysaineiston hallussapito ›

Väärennysaineiston hallussapidolla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö ilman hyväksyttävää syytä vastaanottaa, hankkii, kuljettaa tai pitää hallussaan väärän tai väärennetyn todistuskappaleen tai valmistaa, vastaanottaa, hankkii, myy, luovuttaa tai pitää hallussaan sellaisen välineen tai tarvikkeen, jota voidaan perustellusti epäillä pääasiallisesti käytettävän väärennysrikosten tekemiseen. Väärennysaineiston hallussapidosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Väärennys ›

Väärennyksellä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö valmistaa väärän asiakirjan tai muun todistuskappaleen tai väärentää sellaisen käytettäväksi harhauttavana todisteena, taikka käyttää väärää tai väärennettyä todistuskappaletta tällaisena todisteena. Väärennyksestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Törkeä väärennys ›

Mikäli väärennyksessä rikoksen kohteena oleva todistuskappale on yleiseltä kannalta tärkeä viranomaisen säilyttämä arkistoasiakirja tai viranomaisen pitämä yleinen rekisteri taikka jos todistuskappale on todistusarvoltaan muuten erityisen merkityksellinen tai mikäli rikoksentekijä käyttää väärennysrikosten tekemistä varten hankittua teknistä laitteistoa taikka muuten toimii erityisen suunnitelmallisesti, ja väärennys on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi väärennykseksi. Törkeästä väärennyksestä tuomitaan Lue lisää ›

Todistuskappale ›

Todistuskappaleella tarkoitetaan asiakirjaa ja sen näköisjäljennöstä, merkkiä, leimaa, rekisterikilpeä, ääni- ja kuvatallennetta, piirturin, laskimen tai muun vastaavan teknisen laitteen tuottamaa tallennetta sekä automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvaa tallennetta, mikäli sitä käytetään tai voidaan käyttää oikeudellisesti merkityksellisenä todisteena oikeuksista, velvoitteista tai tosiasioista. Todistuskappale on väärä, mikäli se on todisteena käytettäessä omiaan antamaan erehdyttävän kuvan alkuperästään tai antajansa henkilöllisyydestä. Lue lisää ›

Lievä väärennys ›

Mikäli väärennys, huomioon ottaen todistuskappaleen laatu tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi väärennykseksi. Lievästä väärennyksestä tuomitaan sakkoa.  

Väärän rahan hallussapito ›

Mikäli henkilö ilman hyväksyttävää syytä pitää hallussaan väärää tai väärennettyä rahaa, katsotaan hänen syyllistyvän väärän rahan hallussapitoon. Väärän rahan hallussapidosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Törkeä rahanväärennys ›

Mikäli rahanväärennyksessä väärän tai väärennetyn rahan määrä tai arvomäärä on huomattava tai mikäli rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja rahanväärennys on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi rahanväärennykseksi. Törkeästä rahanväärennyksestä tuomitaan vankeutta vähintään kaksi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Rahanväärennys ›

Mikäli henkilö valmistaa väärää rahaa tai väärentää rahaa saattaakseen sen käypänä liikkeeseen taikka tässä tarkoituksessa tuo maahan, vie maasta, hankkii, vastaanottaa, kuljettaa tai toiselle luovuttaa vääräksi tai väärennetyksi tietämäänsä rahaa, katsotaan hänen syyllistyvän rahanväärennykseen. Rahanväärennyksestä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava.  

Rahanväärennyksen valmistelu ›

Mikäli henkilö rahanväärennysrikoksen tekemistä varten valmistaa, tuo maahan, pitää hallussaan, hankkii tai vastaanottaa tällaisen rikoksen tekemiseen soveltuvan välineen, tarvikkeen, tallenteen tai ohjelmiston, katsotaan hänen syyllistyvän rahanväärennyksen valmisteluun. Rahanväärennyksen valmistelusta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Rahajäljitelmän levitys ›

Rahajäljitelmän levityksellä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö yleisölle levittämistä varten valmistaa tai hankkii taikka levittää yleisölle käypää rahaa erehdyttävästi muistuttavan lomakkeen, merkin, kuvan tai muun esineen. Rahajäljitelmän levityksestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.