Väärennyksellä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö valmistaa väärän asiakirjan tai muun todistuskappaleen tai väärentää sellaisen käytettäväksi harhauttavana todisteena, taikka käyttää väärää tai väärennettyä todistuskappaletta tällaisena todisteena. Väärennys voidaan tuomita myös lievänä tai törkeänä.

lievä väärennys

Mikäli väärennys, huomioon ottaen todistuskappaleen laatu tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi väärennykseksi.

Teko voidaan tuomita lievänä väärennyksenä kokonaisarvostelun perusteella. Näin lievästä väärennöksestä voi olla kyse silloin, kuin todistuskappaleella ei ole suurta oikeudellista merkitystä. Toisaalta kyse voi olla lievästä väärennöksestä myös silloin, kun todistuskappaleella on suuri merkitys, mutta sillä ei saavuteta merkittävää etua.

Lievästä väärennyksestä tuomitaan sakkoa.

törkeä väärennys

Törkeästä väärennyksestä tuomitsemisen perusteena voi olla todistuskappaleen luonne tai rikoksen tekotapa. Lisäksi teon tulee olla kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Kyse voi olla törkeästä väärennyksestä ensinnäkin silloin, kun rikoksen kohteena oleva todistuskappale on yleiseltä kannalta tärkeä viranomaisen säilyttämä arkistoasiakirja tai viranomaisen pitämä yleinen rekisteri taikka jos todistuskappale on todistusarvoltaan muuten erityisen merkityksellinen. Lisäksi tekijä voidaan tuomita törkeästä väärennyksestä, mikäli hän käyttää väärennysrikosten tekemistä varten hankittua teknistä laitteistoa taikka muuten toimii erityisen suunnitelmallisesti.

Törkeästä väärennyksestä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava.


Lue lisää väärennyksestä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 10.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.