Väärennyksellä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö valmistaa väärän asiakirjan tai muun todistuskappaleen tai väärentää sellaisen käytettäväksi harhauttavana todisteena, taikka käyttää väärää tai väärennettyä todistuskappaletta tällaisena todisteena.

Rikokseen syyllistyy joko tekemällä tällaisen väärennöksen, muokkaamalla olemassaolevaa todistuskappaletta, tai käyttämällä sellaista. Väärennöksen tulee siis olla sellainen asiakirja tai muu todistuskappale, jota voidaan harhauttavana todisteena. Minkä tahansa jäljennöksen tekeminen tai asiakirjan muokkaaminen ei siten tule rangaistavaksi väärennyksenä.

Väärennyksestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

todistuskappale

Rikossäännöksessä todistuskappaleella tarkoitetaan asiakirjaa ja sen näköisjäljennöstä, merkkiä, leimaa, rekisterikilpeä, ääni- ja kuvatallennetta, piirturin, laskimen tai muun vastaavan teknisen laitteen tuottamaa tallennetta sekä automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvaa tallennetta, jos sitä käytetään tai voidaan käyttää oikeudellisesti merkityksellisenä todisteena oikeuksista, velvoitteista tai tosiasioista.

Todistuskappale on väärä, jos se todisteena käytettäessä on omiaan antamaan erehdyttävän kuvan alkuperästään tai antajansa henkilöllisyydestä.

Todistuskappale on väärennetty, jos sen sisältöä on oikeudettomasti muutettu jonkin todistelun kannalta merkityksellisen tiedon osalta.


Lue lisää rahanväärennyksestä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 10.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.