Vaaleihin liittyvät rikokset

Yleiset vaalit — määritelmä ›

Yleisillä vaaleilla tarkoitetaan valtiollisia vaaleja, maakuntapäivävaaleja, kunnallisia vaaleja ja Euroopan parlamentin edustajien vaaleja sekä yleisiä kirkollisia vaaleja. Yleisellä äänestyksellä tarkoitetaan valtiollista tai kunnallista kansanäänestystä.

Vilpillinen äänestäminen ›

Vilpillisellä äänestämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö yleisissä vaaleissa tai yleisessä äänestyksessä joko äänestää ilman äänioikeutta, tai toisen nimissä, tai useamman kuin yhden kerran. Vilpillisestä äänestämisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Teon yritys on rangaistava.

Vaalituloksen vääristäminen ›

Vaalituloksen vääristämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö aiheuttaakseen sen, että yleisen vaalin tai yleisen äänestyksen tulos ei ole oikea tai että sitä ei saada selville, joko laskee väärin ääniä, taikka hävittää, turmelee, piilottaa tai lisää äänestyslippuja tai muuttaa niihin tehtyjä merkintöjä, taikka muulla vastaavalla tavalla puuttuu yleisen vaalin tai yleisen äänestyksen asianmukaiseen toimittamiseen. Vaalituloksen vääristämisestä tuomitaan Lue lisää ›

Vaalirikos ›

Vaalirikoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö joko väkivallalla tai uhkauksella vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa toisen henkilön äänestämiseen taikka ehdokkaaksi asettumiseen yleisissä vaaleissa tai yleisessä äänestyksessä. Vaalirikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Vaalilahjonta ›

Vaalilahjonnalla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö lupaa, tarjoaa tai antaa toiselle henkilölle palkkion tai muun vastaavan edun taivuttaakseen tämän äänestämään yleisissä vaaleissa tai yleisessä äänestyksessä tietyllä tavalla, tai vaihtoehtoisesti jättämään äänestämättä, taikka jossa henkilö vaatii palkkion tai muun edun äänestämisestä tai äänestämättä jättämisestä yleisissä vaaleissa tai yleisessä äänestyksessä. Vaalilahjonnasta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.