Vilpillinen äänestäminen

Vilpilliseen äänestykseen syyllistyy äänestäjä, joka ylittää oman äänioikeutensa. Vilpillisellä äänestämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö yleisissä vaaleissa tai yleisessä äänestyksessä joko äänestää ilman äänioikeutta, tai toisen nimissä, tai useamman kuin yhden… Lue lisää »

Vaalituloksen vääristäminen

Vaalituloksen vääristämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö puuttuu yleisen vaalin tai yleisen äänestyksen asianmukaiseen toimittamiseen. Vaalituloksen vääristämiseen voi syyllistyä eri tekotavoilla. Tekoon voi syyllistyä vaalituloksen laskemiseen osallistuva henkilö, joka laskee väärin… Lue lisää »

Vaalirikos

Vaalirikoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö joko väkivallalla tai uhkauksella vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa toisen henkilön äänestämiseen taikka ehdokkaaksi asettumiseen yleisissä vaaleissa tai yleisessä äänestyksessä. Säännöksen tarkoittamaa väkivaltaa tai uhkausta voidaan… Lue lisää »

Vaalilahjonta

Vaalilahjonnassa on kyse äänestämiseen liittyvästä lahjonnasta. Rikokseen voi syyllistyä lahjomalla tai vaatimalla lahjontaa. Vaalilahjonnalla tarkoitetaan ensinnäkin tilannetta, jossa henkilö lupaa, tarjoaa tai antaa toiselle henkilölle palkkion tai muun vastaavan edun… Lue lisää »