Vaalituloksen vääristämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö puuttuu yleisen vaalin tai yleisen äänestyksen asianmukaiseen toimittamiseen.

Vaalituloksen vääristämiseen voi syyllistyä eri tekotavoilla. Tekoon voi syyllistyä vaalituloksen laskemiseen osallistuva henkilö, joka laskee väärin ääniä. Teko edellyttää tahallisuutta, eikä kyse oli vaalituloksen vääristäminen jos äänien laskemisessa tai merkitsemisessä tapahtuu inhimillinen virhe.

Toinen tekotapa koskee äänestyslippuja. Vaalituloksen vääristämiseen voi syyllistyä henkilö, joka hävittää, turmelee, piilottaa tai lisää äänestyslippuja tai muuttaa niihin tehtyjä merkintöjä.

Tunnusmerkistö on jätetty avoimeksi, ja rikokseen voi syyllistyä myös henkilö, joka jollain muulla vastaavalla tavalla puuttuu yleisen vaalin tai yleisen äänestyksen asianmukaiseen toimittamiseen. Teon on kuitenkin kohdistuttava vaalin tai äänestyksen järjestelyihin eikä esimerkiksi vaalimainontaan tai äänestäjiin.

Lisäksi rikoksen tunnusmerkistö edellyttää, että tekijällä on näin toimiessaan tietty tarkoitus. Vaalituloksen vääristämisestä tuomitaan henkilö, joka toimii edellä mainitulla tavalla aiheuttaakseen sen, että yleisen vaalin tai yleisen äänestyksen tulos ei ole oikea tai että sitä ei saada selville

Yleisillä vaaleilla tarkoitetaan eduskuntavaaleja, presidentinvaalia, aluevaaleja, kuntavaaleja ja europarlamenttivaaleja sekä yleisiä kirkollisia vaaleja. Yleisellä äänestyksellä tarkoitetaan valtiollista kansanäänestystä sekä hyvinvointialueen ja kunnan kansanäänestystä.

Vaalituloksen vääristämisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.


Lue lisää vaalirikoksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 14.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.