Vaalirikoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö joko väkivallalla tai uhkauksella vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa toisen henkilön äänestämiseen taikka ehdokkaaksi asettumiseen yleisissä vaaleissa tai yleisessä äänestyksessä.

Säännöksen tarkoittamaa väkivaltaa tai uhkausta voidaan arvioida laajasti. Väkivaltana voidaan pitää sellaisiakin tekoja, jotka eivät tulisi tuomittavaksi pahoinpitelynä. Uhkaus voi olla mikä tahansa uhkaus, jota voidaan yleisesti pitää niin vakavana, että sillä on vaikutusta äänestämiseen tai ehdokkaaksi asettumiseen. Uhkaus voikin olla esimerkiksi väkivallalla tai taloudellisella seurauksella uhkaamista.

Tunnusmerkistö ei edellytä, että henkilö onnistuu vaikuttamaan äänestämiseen tai ehdokkaaksi asettumiseen. Myös tällaisen vaikuttamisen yrittäminen tulee rangaistavaksi vaalirikoksena.

Yleisillä vaaleilla tarkoitetaan eduskuntavaaleja, presidentinvaalia, aluevaaleja, kuntavaaleja ja europarlamenttivaaleja sekä yleisiä kirkollisia vaaleja. Yleisellä äänestyksellä tarkoitetaan valtiollista kansanäänestystä sekä hyvinvointialueen ja kunnan kansanäänestystä.

Vaalirikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.


Lue lisää vilpillisestä äänestämisestä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 14.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.