Vilpillinen äänestäminen

Vilpillisellä äänestämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö yleisissä vaaleissa tai yleisessä äänestyksessä joko äänestää ilman äänioikeutta, tai toisen nimissä, tai useamman kuin yhden kerran. Vilpillisestä äänestämisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.