Vilpilliseen äänestykseen syyllistyy äänestäjä, joka ylittää oman äänioikeutensa. Vilpillisellä äänestämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö yleisissä vaaleissa tai yleisessä äänestyksessä joko äänestää ilman äänioikeutta, tai toisen nimissä, tai useamman kuin yhden kerran.

Vilpillisestä äänestämisestä rangaistaan vain silloin, kun vilppi on tahallista. Rikokseen syyllistyminen ei kuitenkaan edellytä, että annetulla äänellä on ollut vaikutusta tulokseen.

Yleisillä vaaleilla tarkoitetaan eduskuntavaaleja, presidentinvaalia, aluevaaleja, kuntavaaleja ja europarlamenttivaaleja sekä yleisiä kirkollisia vaaleja. Yleisellä äänestyksellä tarkoitetaan valtiollista kansanäänestystä sekä hyvinvointialueen ja kunnan kansanäänestystä.

Vilpillisestä äänestämisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Teon yritys on rangaistava.


Lue lisää vaalituloksen vääristämisestä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 14.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.