Rikokset poliittisia oikeuksia vastaan

Kokouksen estäminen ›

Kokouksen estämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö joko käyttämällä väkivaltaa tai uhkaamalla väkivallalla oikeudettomasti estää yleisiä asioita varten tarkoitetun kokouksen, kulkueen tai tilaisuuden järjestämisen. Kokouksen estämisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.  

Poliittisten toimintavapauksien loukkaaminen ›

Poliittisten toimintavapauksien loukkaamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö joko väkivallalla tai vakavan vaaran käsittävällä uhkauksella estää toista ilmaisemasta mielipidettään yleisistä asioista niitä varten tarkoitetussa kokouksessa tai muussa tilaisuudessa taikka tiedotusvälineessä tai muuten julkisesti, taikka estää toista osallistumasta yleisiä asioita varten järjestettyyn kokoukseen, kulkueeseen tai muuhun tilaisuuteen; taikka estää toista perustamasta yhdistystä yleisiä asioita varten taikka liittymästä Lue lisää ›