Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Kiihottamisella kansanryhmää vastaan tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö levittää yleisön keskuuteen lausuntoja tai muita tiedonantoja siten, että näissä lausunnoissa tai muissa tiedonannoissa joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, etnistä, rodullista… Lue lisää »

Lievä sotarikos

Mikäli sotarikos on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, ottaen huomioon aiheutettu seuraus tai muut rikokseen liittyvät seikat, katsotaan teko lieväksi sotarikokseksi. Lievästä sotarikoksesta tuomitaan sakkoa, tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys… Lue lisää »

Rikos ihmisyyttä vastaan

Rikoksella ihmisyyttä vastaan tarkoitetaan tilannetta, jossa toimija osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä joko surmaa tai orjuuttaa toisen; tai, käy hänellä kauppaa; tai, kiduttaa häntä tai aiheuttaa hänelle muulla… Lue lisää »

Sotarikos – Johdon tuomitseminen

Sotilaallinen ja muu esimies tuomitaan sotarikoksista tai sellaisen yrityksestä rangaistukseen kuin tekijä tai osallinen, mikäli kyseessä on tilanne, jossa tekoon ovat syyllistyneet esimiehen tosiasiallisessa määräysvallassa ja valvonnassa olevat joukot tai… Lue lisää »

Rikos ihmisyyttä vastaan – Johdon tuomitseminen

Sotilaallinen ja muu esimies tuomitaan rikoksesta ja törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan tai sen yrityksestä rangaistukseen kuin tekijä tai osallinen, mikäli kyseessä on tilanne, jossa tekoon ovat syyllistyneet esimiehen tosiasiallisessa määräysvallassa… Lue lisää »

Sotarikos

Sotarikoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa toimija sodan taikka muun kansainvälisen tai valtionsisäisen aseellisen selkkauksen tai miehityksen yhteydessä toimimalla kansainvälisen oikeuden määräysten vastaisesti surmaa, haavoittaa, kiduttaa, tm. vastaavalla tavalla aiheuttaa henkilölle suurta… Lue lisää »

Syrjintä

Syrjinnällä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, virkatoiminnassa, muussa julkisessa tehtävässä, julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä tai muussa vastaavassa tilanteessa ilman hyväksyttävää syytä ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla… Lue lisää »

Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan

Mikäli rikoksessa ihmisyyttä vastaan kohdistuu tehtävä rikos suureen joukkoon ihmisiä; tai, rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla; tai, rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti, ja rikos on myös… Lue lisää »

Törkeä sotarikos

Mikäli sotarikos tehdään osana suunnitelmaa tai politiikkaa taikka osana laajamittaisia sotarikoksia ja toteutetaan siten, että rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä; tai, rikoksella aiheutetaan erittäin suurta ja laaja-alaista vahinkoa; tai rikos… Lue lisää »