Sotarikoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa toimija sodan taikka muun kansainvälisen tai valtionsisäisen aseellisen selkkauksen tai miehityksen yhteydessä toimimalla kansainvälisen oikeuden määräysten vastaisesti surmaa, haavoittaa, kiduttaa, tm. vastaavalla tavalla aiheuttaa henkilölle suurta kärsimystä tai vaikean vamman; tai, raiskaa, seksuaalisesti orjuuttaa, steriloi, pakottaa henkilön prostituutioon tai raskauteen, tai muulla tavalla harjoittaa törkeää seksuaalista väkivaltaa; tai, tuhoaa, takavarikoi tai ottaa mielivaltaisesti haltuun toisten omaisuutta ilman sotilaallista tarvetta tai muuten ryöstää kaupungin tai muun paikan; tai, pakottaa tai värvää alle 18-vuotiaita lapsia asevoimiin; tai, pakottaa sotavangin tai muun suojellun henkilön palvelemaan vihollisen asevoimissa tai osallistumaan sotatoimiin omaa maataan vastaan; tai, evää sotavangilta tai muulta suojellulta henkilöltä oikeudenmukaista ja laillista oikeudenkäyntiä koskevat oikeudet tai muuten kieltää häneltä oikeudelliset takeet; tai, aloittaa hyökkäyksen, joka aiheuttaa ihmishenkien menetyksiä tai vammoja taikka laajoja, pitkäaikaisia ja vakavia ympäristövahinkoja, jotka ovat selvästi liiallisia verrattuna odotettavissa olevaan todelliseen ja välittömään sotilaalliseen hyötyyn; tai, hyökkää siviiliväestöä, sotatoimiin osallistumattomia siviilihenkilöitä tai siviilikohteita vastaan, taikka rauhaa turvaavissa tehtävissä olevia henkilöitä tai heidän käytössään olevaa omaisuutta vastaan; tai, hyökkää siviilikohteisiin joita ei puolusteta, tai pommittaa niitä, hyökkää uskonnonharjoitukseen, tieteeseen, taiteeseen, sairaanhoitoon tai hyväntekeväisyyteen tarkoitettuihin kohteisiin tai historiallisia muistomerkkejä vastaan; tai, käyttää väärin valkoista lippua, vihollisen lippua, YK:n lippua, sotilasmerkkiä, sotilaspukua tai muuta määriteltyä tunnusmerkkiä; tai, pitää väestöä tai sen osia laittomasti vangittuna taikka pakkotoimin siirtää tai karkottaa tätä; tai, ottaa ihmisiä panttivangeiksi, ilmoittaa, että armoa ei anneta, käyttää hyväksi siviilihenkilöitä tai muita suojeltuja henkilöitä sotilaskohteiden suojelemiseksi (ihmiskilvet); tai, estää siviilihenkilöiltä ravinnon tai muun välttämättömän tarvikkeiden saannin tai hätäavun; tai, käyttää myrkkyä, tukehduttavia tai myrkyllisiä kaasuja taikka muita vastaavia liiallisia vammoja tai tarpeetonta kärsimystä aiheuttavia aseita, ammuksia tai tarvikkeita taikka kemiallisia, biologisia tai muita kiellettyjä aseita tai taisteluvälineitä. Sotarikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään yksi vuosi, tai elinkautinen vankeustuomio. Teon yritys on rangaistava.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.