Joukkotuho, rikos ihmisyyttä vastaan, sotarikos, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, syrjintä

Joukkotuhon valmistelu ›

Joukkotuhon valmistelulla tarkoitetaan tilannetta, jossa toimija sopii toisen kanssa joukkotuhonnasta, taikka laatii joukkotuhosuunnitelman päämääränään joukkotuhon aikaansaaminen. Joukkotuhon valmistelusta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Joukkotuho – Johdon tuomitseminen ›

Sotilaallinen ja muu esimies tuomitaan joukkotuhosta tai sen yrityksestä rangaistukseen kuin tekijä tai osallinen, mikäli kyseessä on tilanne, jossa tekoon ovat syyllistyneet esimiehen tosiasiallisessa määräysvallassa ja valvonnassa olevat joukot tai alaiset sen johdosta, että esimies on laiminlyönyt oman velvollisuutensa valvoa asianmukaisesti joukkojen tai alaisten toimintaa. Edellytyksenä on lisäksi se, että esimies tiesi tai hänen olisi Lue lisää ›

Joukkotuho ›

Joukkotuholla tarkoitetaan tilannetta, jossa toimija pyrkii joko kokonaan tai osittain hävittämään jonkin kansallisen, etnisen, rodullisen, uskonnollisen tai niihin rinnastettavan kansanryhmän siten, että toimija joko surmaa ryhmän jäseniä; tai, aiheuttaa ryhmän jäsenille vaikeita ruumiillisia tai henkisiä sairauksia tai vammoja; tai, asettaa ryhmälle sellaisia elinehtoja, joista voi aiheutua ryhmän fyysinen häviäminen kokonaan tai osittain; tai, ryhtyy pakkotoimiin Lue lisää ›