Joukkotuhon valmistelu

Joukkotuhon valmistelulla tarkoitetaan tilannetta, jossa toimija sopii toisen kanssa joukkotuhonnasta, taikka laatii joukkotuhosuunnitelman päämääränään joukkotuhon aikaansaaminen. Joukkotuhon valmistelusta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Joukkotuho – Johdon tuomitseminen

Sotilaallinen ja muu esimies tuomitaan joukkotuhosta tai sen yrityksestä rangaistukseen kuin tekijä tai osallinen, mikäli kyseessä on tilanne, jossa tekoon ovat syyllistyneet esimiehen tosiasiallisessa määräysvallassa ja valvonnassa olevat joukot tai… Lue lisää »

Joukkotuho

Joukkotuholla tarkoitetaan tilannetta, jossa toimija pyrkii joko kokonaan tai osittain hävittämään jonkin kansallisen, etnisen, rodullisen, uskonnollisen tai niihin rinnastettavan kansanryhmän siten, että toimija joko surmaa ryhmän jäseniä; tai, aiheuttaa ryhmän… Lue lisää »