Salakuuntelu tapahtuu teknisellä laitteella

Salakuunteluun syyllistyy henkilö, joka oikeudettomasti kuuntelee tai tallentaa teknisellä laitteella tietyissä tilanteissa kuulemaansa puhetta tai keskustelua. Salakuuntelun tunnusmerkistö voi täyttyä kahdessa eri tilanteessa. Ensinnäkin kyse voi olla rikoslaissa tarkoitetusta salakuuntelusta,… Lue lisää »

Salakatselulla loukataan toisen yksityisyyttä

Salakatselulla tarkoitetaan henkilön oikeudetonta katselemista tai kuvaamista teknisellä laitteella tämän yksityisyyttä loukaten. Salakatseluun syyllistyminen edellyttää katselun oikeudetonta luonnetta. Kyseessä ei siis ole rikos, jos katselun tai kuvaamisen kohde on antanut… Lue lisää »

Salakuuntelun ja salakatselun valmistelu

Salakuunteluun tai salakatseluun syyllistyy oikeudettomasti katselemalla, kuvaamalla tai kuuntelemalla henkilöä teknisellä laitteella. Myös tällaisen teon valmistelu on säädetty rangaistavaksi. Salakuuntelun valmistelusta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Mikäli henkilö… Lue lisää »

Kotirauhan suojaamat paikat

Suomessa jokaisella on oikeus kotirauhaan. Kotirauhan turvaamiseksi on muun muassa lailla kielletty kotirauhan rikkominen sekä salakuuntelu ja salakatselu kotirauhan suojaamassa paikassa. Kotirauhan suojaamia paikkoja ovat lain mukaan asunnot, loma-asunnot ja… Lue lisää »

Syyteoikeus yksityisyyden ja kunnian loukkaamisesta

Yksityiselämää koskevan tiedon levittäminen ja kunnianloukkaus ovat asianomistajarikoksia. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, kunnianloukkauksesta eikä törkeästä kunnianloukkauksesta, ellei asianomistaja itse ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi. Kunnianloukkauksessa… Lue lisää »

Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen

Mikäli henkilö oikeudettomasti joukkotiedotusvälinettä käyttämällä taikka muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen… Lue lisää »

Törkeä kunnianloukkaus

Törkeään kunnianloukkaukseen syyllistyy, jos kunnianloukkauksella aiheutetaan suurta kärsimystä tai erityisen suurta vahinkoa ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Törkeään kunnianloukkaukseen voi syyllistyä vain valheellisen tiedon tai vihjauksen esittämisellä. Törkeästä… Lue lisää »

Kunnianloukkaus

Kunnianloukkaus on suhteellisen tunnettu, mutta osittain hankalasti ymmärrettävä rikosnimike. Kunnianloukkauksen arvioinnissa on huomioitava muun muassa tiedon todenperäisyys sekä loukatun henkilön asema. Kunnianloukkauksen tekotapoja ovat valheellisen tiedon tai vihjauksen esittäminen siten,… Lue lisää »

Törkeä kotirauhan rikkominen

Törkeään kotirauhan rikkomiseen syyllistyy silloin, kun kotirauhan rikkominen täyttää laissa määritellyt törkeän tekomuodon kriteerit. Arvioinnin lähtökohtana on kotirauhan rikkominen, eli oikeudeton tunkeutuminen kotirauhan suojaamaan paikkaan tai toisen kotirauhan rikkominen metelöimällä,… Lue lisää »

Törkeä julkisrauhan rikkominen

Törkeään julkisrauhan rikkomiseen voi syyllistyä kahdella eri tekotavalla. Arvioinnin perustana on julkisrauhan rikkominen, ja törkeään tekomuotoon syyllistyy lisäedellytysten täyttyessä. Ensimmäinen törkeään julkisrauhaan syyllistymisen peruste on tekijän aseistautuminen tai väkivalta. Teko… Lue lisää »