Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen

Lähestymiskiellon rikkominen ›

Lähestymiskiellon rikkominen on rikos, johon voi syyllistyä lähestymiskieltoon määrätty. Lähestymiskielto voidaan määräät perusmuotoisena, laajennettuna tai perheen sisäisenä. Lähestymiekieltoa voi hakea se, joka kokee henkensä, terveytensä, vapautensa tai rauhansa olevan vaarassa. Lähestymiskiellon tarkoitus on estää rikoksia ja uhkia ennakolta ja parantaa viranomaisten mahdollisuuksia puuttua vakavaan häirintään. Perusmuotoisessa lähestymiskiellossa kieltoon määrätty henkilö ei saa tavata suojattavaa henkilöä Lue lisää ›

Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen ›

Mikäli henkilö oikeudettomasti joukkotiedotusvälinettä käyttämällä; taikka, muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, katsotaan teko yksityiselämää loukkaavaksi tiedon levittämiseksi. Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei pidetä sellaisen yksityiselämää koskevan tiedon, vihjauksen tai kuvan esittämistä politiikassa, elinkeinoelämässä tai Lue lisää ›

Törkeä kunnianloukkaus ›

Mikäli kunnianloukkauksessa rikos tehdään joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muuten toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten saataville; taikka aiheutetaan suurta tai pitkäaikaista kärsimystä taikka erityisen suurta tai tuntuvaa vahinkoa, ja kunnianloukkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi kunnianloukkaukseksi. Törkeästä kunnianloukkauksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Törkeä kotirauhan rikkominen ›

Mikäli kotirauhan rikkomisessa rikoksentekijä tai osallinen varustautuu teon toteuttamista varten aseella tai muulla henkilöön kohdistuvaan väkivaltaan soveltuvalla välineellä taikka tekijän tai osallisen ilmeisenä tarkoituksena on käyttää henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai vahingoittaa omaisuutta; taikka, mikäli rikoksen uhrilla on rikokseen liittyvän uhkailun, omaisuuden vahingoittamisen taikka rikoksentekijöiden tai osallisten lukumäärän vuoksi perusteltu syy pelätä henkilökohtaisen turvallisuutensa olevan vaarassa, Lue lisää ›

Törkeä julkisrauhan rikkominen ›

Mikäli julkisrauhan rikkomisessa rikoksentekijä tai osallinen varustautuu teon toteuttamista varten aseella tai muulla henkilöön kohdistuvaan väkivaltaan soveltuvalla välineellä taikka tekijän tai osallisen ilmeisenä tarkoituksena on käyttää henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai vahingoittaa omaisuutta; taikka, rikoksen kohteena on eduskunnan, tasavallan presidentin tai valtioneuvoston taikka vieraan valtion tai hallitusten välisen järjestön valtuuskunnan tai edustuston käytössä oleva rakennus tai Lue lisää ›

Syytteen nostaminen yksityiselämää koskevasta tiedon levittämisestä ja kunnianloukkauksesta ›

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, kunnianloukkauksesta eikä törkeästä kunnianloukkauksesta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi. Valtakunnansyyttäjä voi kuitenkin antaa määräyksen syytteen nostamisesta, jos rikos on tapahtunut joukkotiedotusvälinettä käyttäen ja erittäin tärkeä yleinen etu vaatii syytteen nostamista. Kuollutta henkilöä koskevan kunnianloukkauksen voi ilmoittaa syytteeseen pantavaksi kuolleen henkilön leski, sisarus, sukulainen suoraan Lue lisää ›

Salakuuntelun valmistelu ›

Mikäli henkilö sijoittaa edellä tarkoitetun laitteen salakuuntelussa käytettäväksi, katsotaan hänen syyllistyvän salakuuntelun valmisteluun. Salakuuntelun valmistelusta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Salakuuntelu ›

Mikäli henkilö oikeudettomasti kuuntelee tai tallentaa teknisellä laitteella keskustelua, puhetta tai yksityiselämästä aiheutuvaa muuta ääntä, jota ei ole tarkoitettu hänen tietoonsa ja joka tapahtuu tai syntyy kotirauhan suojaamassa paikassa; taikka, muualla kuin kotirauhan suojaamassa paikassa salaa puhetta, jota ei ole tarkoitettu hänen eikä muunkaan ulkopuolisen tietoon, sellaisissa olosuhteissa, joissa puhujalla ei ole syytä olettaa ulkopuolisen Lue lisää ›

Salakatselun valmistelu ›

Mikäli henkilö sijoittaa edellä tarkoitetun laitteen salakatselussa käytettäväksi, katsotaan hänen syyllistyvän salakatselun valmisteluun. Salakatselun valmistelusta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.