Mikäli henkilö oikeudettomasti joukkotiedotusvälinettä käyttämällä taikka muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, katsotaan teko yksityiselämää loukkaavaksi tiedon levittämiseksi.

Yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisessä olennaista on, että tietoa, vihjausta tai kuvaa levitetään lukuisten ihmisten saataville. Tyypillisesti tällainen rikos tehdään joukkotiedotusvälinettä käyttämällä.

Tiedon levittämisen ei tarvitse tosiasiassa aiheuttaa vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa. On omiaan -lauseella viitataan siihen, että teon luonnetta voidaan pitää sellaisena, että se aiheuttaa kyseiset seuraukset.

Yksityiselämä

Suomessa jokaisen oikeus yksityiselämään on laissa turvattu. Yksityiselämän piiriin kuuluu muun muassa henkilön terveystiedot, poliittinen näkemys, uskonnollinen vakaus ja vapaa-ajan vietto. Rikossäännöksellä suojatun yksityiselämän piiriä ei kuitenkaan voida yksiselitteisesti määritellä, vaan arviointiin vaikuttaa muun muassa henkilön yhteiskunnallinen asema ja tilanteessa vallitsevat olosuhteet. Yksityiselämän piiriä arvioidaan eri tavalla vallankäyttäjien, julkisuuden henkilöiden ja tavallisten yksityishenkilöiden osalta.

Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen syyllistyminen edellyttää, että tieto, vihjaus tai kuva on totuudenmukainen. Jos tieto on valheellinen, kyseessä voi olla kunnianloukkaus.

Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei pidetä sellaisen yksityiselämää koskevan tiedon, vihjauksen tai kuvan esittämistä politiikassa, elinkeinoelämässä tai julkisessa virassa tai tehtävässä taikka näihin rinnastettavassa tehtävässä toimivasta, joka voi vaikuttaa tämän toiminnan arviointiin mainitussa tehtävässä, mikäli tämä esittäminen on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi.

Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei myöskään pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.


Lue lisää kunnianloukkauksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 9.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.