Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen

Mikäli henkilö oikeudettomasti joukkotiedotusvälinettä käyttämällä; taikka, muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, katsotaan teko yksityiselämää loukkaavaksi tiedon levittämiseksi. Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei pidetä sellaisen yksityiselämää koskevan tiedon, vihjauksen tai kuvan esittämistä politiikassa, elinkeinoelämässä tai julkisessa virassa tai tehtävässä taikka näihin rinnastettavassa tehtävässä toimivasta, joka voi vaikuttaa tämän toiminnan arviointiin mainitussa tehtävässä, mikäli tämä esittäminen on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi. Yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.