Törkeään kunnianloukkaukseen syyllistyy, jos kunnianloukkauksella aiheutetaan suurta kärsimystä tai erityisen suurta vahinkoa ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Törkeään kunnianloukkaukseen voi syyllistyä vain valheellisen tiedon tai vihjauksen esittämisellä.

Törkeästä kunnianloukkauksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

valheellisen tiedon esittäminen

Teon tulee ensinnäkin täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkistö valheellisen tiedon esittämisen osalta. Tämä edellyttää, että valheellisen tiedon tai vihjauksen todenperäisyys voitaisiin ainakin periaatteessa jälkikäteen tarkistaa, eikä tekijällä ollut vahvoja perusteita pitää totena sitä tietoa, jonka hän on esittänyt tai vihjannut. Lisäksi tiedon levittämisen tulee olla omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

ankaroittamisperuste

Törkeä tekomuoto edellyttää, että valheellisen tiedon tai vihjauksen esittämisellä aiheutetaan suurta kärsimystä tai erityisen suurta vahinkoa. Lisäksi teon tulee olla kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Tapauksessa KKO 2021:45 korkein oikeus katsoi, että A oli syyllistynyt törkeään kunnianloukkaukseen, kun hän oli levittänyt kunnianloukkaussäännöksessä tarkoitetulla tavalla valheellista väitettä kertoessaan usealle henkilölle B:n raiskanneen hänet. Korkeimman oikeuden mukaan näin vakavaan rikokseen syyllistymistä koskevan väitteen saattaminen B:n kannalta keskeisen henkilöpiirin tietoon on aiheuttanut hänelle suurta kärsimystä. Kunnianloukkaus oli myös kokonaisuutena arvioiden törkeä, sillä A on esittänyt valheellista väitettä opiskelijapiireissä pitkän aikaa ja suhtautunut valheellisen tiedon leviämiseen välinpitämättömästi.


Lue lisää kunnianloukkauksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 9.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.