Salakatselulla tarkoitetaan henkilön oikeudetonta katselemista tai kuvaamista teknisellä laitteella tämän yksityisyyttä loukaten. Salakatseluun syyllistyminen edellyttää katselun oikeudetonta luonnetta. Kyseessä ei siis ole rikos, jos katselun tai kuvaamisen kohde on antanut siihen suostumuksensa.

Salakatselusta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Teon yritys on rangaistava.

Rikokseen syyllistymisen kannalta ei ole merkitystä sillä, missä tekijä itse oleskelee, tai mihin salakatseluun käytetty tekninen laite on sijoitettu. Olennaista on se, missä salakatselun kohteena oleva henkilö oleskelee.

Tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää, että katselun tai kuvaamisen kohteeksi joutuva henkilö oleskelee kotirauhan suojaamassa paikassa taikka käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa. Ihmisen toiminta käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa on siinä määrin yksityistä, että salakatselu tällaisissa tiloissa on säädetty kielletyksi esimerkiksi käymälän sijainnista riippumatta.

Salakatselu on vastaavasti kielletty myös julkisrauhan suojaamassa yleisöltä suljetussa julkisessa rakennuksessa, huoneistossa tai aidatulla piha-alueella. Tällä pyritään turvaamaan näissä paikoissa oleskelevien henkilöiden työrauhaa.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä salakatselusta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi, taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

kameravalvonta

Oma erityiskysymyksensä on kameravalvonnan käyttö julkisilla paikoilla. Lähtökohtaisesti kameravalvontaa julkisilla paikoilla ei pidetä salakatseluna, kun se ei ole kohdistettu yksittäisiin henkilöihin.

Vastaavasti työnantaja saa käyttää kameravalvontaa työpaikalla työntekijöidensä ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojelemiseksi ja tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomiseksi. Kameravalvonta työpaikan käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa ei kuitenkaan ole sallittua.


Lue lisää kotirauhan rikkomisesta ja julkisrauhan rikkomisesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.02.2015
(Päivitetty 9.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.