Saako työnantaja käyttää kameravalvontaa työpaikalla?

Työnantaja saa käyttää kameravalvontaa käytössään olevissa tiloissa työntekijöidensä ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojelemiseksi ja tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomiseksi. Kameravalvonta on sallittua myös turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tai selvittämiseksi.

Kameravalvontaa ei saa käyttää tietyn työntekijän tai tiettyjen työntekijöiden tarkkailuun työpaikalla. Se ei ole sallittua myöskään käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa tai muissa henkilöstötiloissa.

Kameravalvontaa ei saa käyttää työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön osoitetussa työtilassa. Kameravalvonta voidaan edellä esitetystä poiketen kohdistaa tiettyyn työpisteeseen vain laissa säädetyin perustein. Kameravalvonnasta on ilmoitettava työntekijöille.

Nopeaa apua lakiasioihin.