Rikoslain mukaan toisen kotirauhaa voi ensinnäkin rikkoa siten, että oikeudettomasti tunkeutuu, menee salaa tai toista harhauttaen kotirauhan suojaamaan paikkaan. Lainkohdassa tarkoitettu tunkeutuminen voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun henkilö kiipeää aidan yli, työntää oven auki tai tulee pihamaalle kiellosta huolimatta. Salaa toisen kotirauhan piiriin meneminen edellyttää, että tekijä välttelee huomatuksi tulemista. Näin ollen ei salassa meneminen ei tule kyseeseen silloin, kun kukaan suojan piirissä oleva ei yksinkertaisesti huomaa menemistä.  Harhauttaminen puolestaan tarkoittaa sitä, että joku esiintyy sellaisena henkilönä, jolla on oikeus oleskella kotirauhan piirissä. Kotirauhaa voi rikkoa myös sellainen henkilö, jolla on ollut oikeus oleskella kotirauhan suojaamalla alueella, mutta joka on piiloutunut tai jäänyt paikalle poistumiskehotuksen jälkeen.

Toisen kotirauhaa voi myös rikkoa metelöimällä, heittämällä esineitä tai muulla vastaavalla tavalla. Tällainen tapa voi olla esimerkiksi pitkäaikaisen tai toistuvan häiriön tuottaminen voimakkaalla valolla. Muulla vastaavalla tavalla häiritsemistä voisi olla myös jonkin vastenmielisen esineen työntäminen asunnon postiluukusta sisään. Kyseessä voi olla jokin eläin, jäte tai muu vastaava.

Jotta kotirauhan rikkominen on rangaistava teko, teon tulee olla oikeudeton. Oikeudettomana ei yleensä ole pidettävä menemistä kotirauhan suojaamalle alueelle, jos tarkoituksena on hyväksyttävä syyn vuoksi mennä tapaamaan jotakuta kotirauhan piirissä oleskelevaa henkilöä. Eli kotirauhan rikkominen ei tule kysymykseen, jos kotirauhan lyhytaikainen häiritseminen on tahatonta (THO:2018:9).

Kotirauhan rikkomisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Kotirauhan piiri

Mitkä kaikki alueet sitten kuuluvat kotirauhan piiriin? Ensinnäkin mm. asunnot, kesämökit, loma-asunnot, hotellihuoneet, asuntovaunut ja autot. Luonnollisesti myös veneet ja muut senkaltaiset alukset ovat kotirauhasuojan piirissä. Asukkaiden yksityisalueina pihat ja niihin kuuluvat rakennukset saavat myös kotirauhan suojaa. Kotirauhaa nauttivat kaikki henkilöt, jotka asuvat tällaisissa paikoissa. Asumisen ei tarvitse olla vakituista, vaan pelkkä alueella oleskelu voi riittää kotirauhan suojan saamiseen.

Lue lisää törkeästä kotirauhan rikkomisesta ja kotirauhan suojaamisesta.

Lähde §: rikoslaki, HE 184/1999vp, THO:2018:9

Suomen Juristit Oy
20.02.2015
(Päivitetty 06.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.