Poliisi voi auttaa tilanteissa joissa kotirauhaa rikotaan?

Poliisilla on oikeus poistaa henkilö kotirauhan suojaamalta alueelta. Edellytyksenä on se, että paikan haltija pyytää poistoa. Lisäksi edellytetään sitä, että poistettava henkilö on ilman laillista oikeutta tunkeutunut, mennyt salaa tai kätkeytyy kotiin eikä noudata käskyä poistua sieltä.

Poliisilla on oikeus poistaa luvallisesti oleskeleva henkilö, jos tämä häiritsee muiden henkilöiden kotirauhaa tai julkisrauhaa taikka aiheuttaa siellä muulla tavoin huomattavaa häiriötä ja on perusteltua syytä epäillä, että häirintä toistuu.

Jos poistamisella ei todennäköisesti voitaisi estää häiriön toistumista, poliisimiehellä on oikeus ottaa häiritsijä kiinni ja pitää tämä säilössä. Kiinni otettua saa pitää säilössä vain niin kauan kuin on todennäköistä, että häiriö toistuu, kuitenkin enintään 12 tuntia kiinniottamisesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.