Poliisilakiperustaiset kiinniotot ovat kiinniottoja, jotka tehdään poliisilaissa määriteyillä perusteilla. Poliisilakiperusteinen kiinniotto tehdäänkin usein ilman rikosepäilyä. Poliisilakiperustaiset kiinniotot on erotettava rikostutkintaan liittyvistä kiinniotoista. Sen lisäksi, että kiinnioton lakiperuste on kiinniottolajeissa eri, myös poliisiankilan olosuhteet vaihtelevat kiinnioton perusteesta riippuen.

Poliislakiperusteella kiinniotetut sijoitetaan niin kutsutulle juoppopuolelle. Suurin osa poliisilakiperusteisesti kiinnioteuista onkin humalaisia. Rikosperusteella kiinniotettujen puolella kiinniotottilan varustustelu on yleensä parempi.

Poliisilakiperustainen kiinniotto päättyy yleensä seuraavana aamuna siihen, että kiinniotettu saa kuittaa omaisuutensa jälleen vastaanotetuksi ja pääsee jatkamaan matkaansa. Rikosperusteella kiinniotettu joutuu tavallisesti aamulla kuulusteluihin. Vapautuminen rikosperuseisissa kiinniotoissa riippuu yleensä siitä, kuinka hyvin kuulusteluissa on pystytty selvittämään tapahtumien kulkua.

Poliisilakiperustaiset kiinniotot

1.Kiinniotto voidaan tehdä henkilön suojaamiseksi; esim. kova pakkanen, eikä henkilön asuinpaikka selviä

2. Kiinniotto henkilöllisyyden selvittämiseksi; henkilö ei suostu antamaan henkilötietojaan tai antaa niistä todennäköisesti virheellisen tiedon

3. Etsintäkuulutetun kiiniottaminen; henkilö voidaan etsintäkuuluttaa esim. tiedoksiannon toimittamiseksi, kuulustelun suorittamiseksi, vankeusrangaistuksen toimeenpanoa varten jne.

4.Kiinniotto kotirauhan tai julkisrauhan suojaamiseksi. Tällä perusteella voidaan esim. turvata yörauha taloyhtiössä tai yksityisessä asunnossa, jos häiriön aiheuttajalla ei ole muuta paikkaa mihin mennä.

Nopeaa apua lakiasioihin.