Kiinniotto rikoksilta ja häiriöiltä suojaamiseksi tapahtuu poliisilain perusteella. Kiinniotto tällä perusteella on lyhytaikainen, enintään 24 tuntia. Päätöksentekijää ei ole sidottu päivittäisorganisaatioon hierarkiaan, vaan päätöksen kiinniotosta voi tehdä toimivaltainen konstaapeli vanhemmasta konstaapelista lähtien. Tyypillinen kiinniotto rikoksilta ja häiriöiltä suojaamiseksi voidaan tehdä esim. agressiivisen humalaisen ravintolan edustalla aiheuttaman häiriön vuoksi.

Kiinnioton sisältö

Poliisimiehellä on oikeus poistaa paikalta henkilö, jos hänen uhkaustensa tai muun käyttäytymisensä perusteella on perusteltua syytä olettaa tai hänen aikaisemman käyttäytymisensä perusteella on todennäköistä, että hän syyllistyisi henkeen, terveyteen, vapauteen, kotirauhaan tai omaisuuteen kohdistuvaan rikokseen. Henkilö voidaan ottaa kiinni myös jos henkilö aiheuttaisi huomattavaa häiriötä tai välitöntä vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle.

Henkilö voidaan ottaa kiinni, jos paikalta poistaminen on todennäköisesti riittämätön toimenpide eikä rikosta voida muuten estää taikka häiriötä tai vaaraa muuten poistaa. Kiinni otettu voidaan pitää säilössä niin kauan kuin on tarpeen, enintään 24 tuntia.

Kiinniotot kirjataan poliisiasiaintietojärjestelmään. Järjestelmään kirjataan mm. päätöksentekijä ja perusteet. Perusteista on yleensä ilmettävä miksi paikalta poistamista ei ole arvioitu riittäväksi toimenpiteeksi. Kiinniotosta voi tehdä kantelun.

Lähde §: poliisilaki

Nopeaa apua lakiasioihin.