Henkilön ilmoittaminen kadonneeksi tapahtuu joko käymällä poliisin palvelupäivystyksessä tai kiirellisissä tapauksissa soittamalla yleiseen hätänumeroon 112. Kadonneen henkilön etsintää johtaa poliisi. Ellei tapauksessa ole syytä epäillä rikosta, poliisi tekee poliisitutkinnan joka ei ole rikostutkintaa.

Kadonneen henkilön etsinnästä ja sen periaatteista löydät yleistä tietoa täältä.

Henkilön ilmoittaminen kadonneeksi – relevantti tieto

Jos kadonnut on sairas, vanhus tai pieni lapsi on lähietsinnän jälkeen soitettava yleiseen hätänumeroon. Jos kadonnut on täysi-ikäinen, eikä katoamissyy ole tiedossa, on enne katoamisilmoituksen tekemistä syytä käyttää kaikki mahdolliset keinot kadonneen tavoittamiseksi. Katoamisilmoituksessa tarpeellista on kaikki se tieto, mitä poliisi selvittää kadonnutta henkilöä koskevassa tutkinnassa. Näitä ovat mm: mahdollinen katoamissyy, henkilön tuntomerkit, henkilön vaatetus, korut, mukana olleet esineet ym. Tutkinnassa selvitetään myös katoamisolosuhteet (paikka, tarkka katoamisaika), henkilön terveydentilaan vaikuttavat asiat (itsetuhoisuus, sairaudet, lääkitys, alkoholin, huumausaineiden ym. käyttö sekä mahdolliset hoitopaikat), henkilön varojen käyttö (pankkitiedustelut, asiakaskortit), mahdolliset yöpymis- ja oleskelupaikat sekä käytössä olevat kulkuvälineet ja matkaliput.

Poliisitutkintaan liittyvät poliisin toimivaltuudet tulevat valtaosin poliisilaista.

Nopeaa apua lakiasioihin.