Kadonnen henkilön etsintä on yleensä poliisin tehtävä. Poliisilla on kadonneen henkilön etsintävelvollisuus ja poliisin on ilmoituksen perusteella tai muusta erityisestä syystä toimitettava poliisitutkinta katoamisen selvittämiseksi. Henkilön katoamisesta kirjataan rikosilmoitus, jos on syytä epäillä rikosta. Useimmiten kadonnen henkilön etsinnästä kirjataan kuitenkin sekalaisilmoitus, johon kirjataan tietoa kadonneesta, etsinnän kulusta ym. Aivan kuten rikoksissa, myös kadonnen henkilön etsinnöissä (poliisitutkintaa) etsintään nimetään vastuuhenkilö.

Kadonnen henkilön etsintä ja sen kiireellisyys

Katoamistapauksia on monenlaisia. Täysi-ikäisten katoamiset eivät välttämättä aiheuta poliisilta toimia ensimmäisiin vuorokausiin, ellei ole syytä epäillä kadonnen olevan hengen ja terveyden vaarassa. Tällaiseen viitettä voidaan saada katoamista edeltävistä liikkeistä, sairaushistoriasta, mahdollisesta katoamista edeltävästä itsetuhoisuudesta yms. Usein täysi-ikäiset ja nuoret katoavat tai jättävät menemättä johonkin sovittuun paikkaan omasta tahdostaa, eikä se välttämättä aiheuta poliisilta toimia. Jokainen täysi-ikäinen saa lähtökohtaisesti päättää itse missä on ja milloin.

Jos kadonnut on vanhus, sairas tai lapsi, etsinnät aloitetaan usein vauhdikkaammin. Tavallisesti poliisi käyttää apuna maastoetsinnöissä vapaaehtoista pelastuspalvelua (https://vapepa.fi/), ja puolustuvoimien varusmiehistä koottua virka-apujoukkuetta.

Milloin kadonneeksi ilmoitetun henkilön tiedetään olevan kyvytön huolehtimaan itsestään (lapsi, vanhus, sairas henkilö) tai olosuhteet muutoin ovat sellaiset, että henkilö on hengen tai terveyden vaarassa taikka henkilön epäillään joutuneen rikoksen uhriksi, tulee tutkinta- ja etsintätoimenpiteet aloittaa viipymättä siitä, kun katoamisilmoitus on vastaanotettu.

Ilmoituksen tekeminen

Jos katoaminen on akuutti, kannattaa soittaa välittömästi yleiseen hätänumeroon 112. Jos kadonnut on täysi-ikäinen kannatta ennen ilmoituksen tekemistä haalia kaikki mahdollinen tieto ja käyttää kaikki mahdolliset kontaktit kadonneen löytämiseksi. Viitteitä kadonnen olemassa olosta voidaan saada puhelimesta, sosiaalisista medioista ym. Ilmoitusta tehtäessä on syytä ottaa mukaan kadonneen kuva, mahdollisen käytössä olevan ajoneuvon tunnisteet ja muu löytymisen kannalta olennainen tieto.c

Kadonnen matkapuhelimen paikannus on mahdollista vain jos sen käyttäjä on hätäilmoituksen vastaanottaneen viranomaisen perustellun käsityksen mukaan ilmeisessä hädässä tai välittömässä vaarassa.

Nopeaa apua lakiasioihin.