Törkeään kotirauhan rikkomiseen syyllistyy silloin, kun kotirauhan rikkominen täyttää laissa määritellyt törkeän tekomuodon kriteerit. Arvioinnin lähtökohtana on kotirauhan rikkominen, eli oikeudeton tunkeutuminen kotirauhan suojaamaan paikkaan tai toisen kotirauhan rikkominen metelöimällä, heittämällä esineitä tai muulla vastaavalla tavalla.

Tekoa pidetään törkeänä, mikäli kotirauhan rikkomisessa rikoksentekijä tai osallinen varustautuu teon toteuttamista varten aseella tai muulla henkilöön kohdistuvaan väkivaltaan soveltuvalla välineellä taikka tekijän tai osallisen ilmeisenä tarkoituksena on käyttää henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai vahingoittaa omaisuutta.

Törkeästä kotirauhan rikkomisesta voi olla kyse myös silloin, kun rikoksen uhrilla on rikokseen liittyvän uhkailun, omaisuuden vahingoittamisen taikka rikoksentekijöiden tai osallisten lukumäärän vuoksi perusteltu syy pelätä henkilökohtaisen turvallisuutensa olevan vaarassa. Lisäksi törkeä tekomuoto edellyttää, että kotirauhan rikkominen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

törkeä kotirauhan rikkominen oikeuskäytännössä

Korkean oikeuden tapauksessa KKO 2011:10 A ja B tuomittiin törkeästä kotirauhan rikkomisesta, sillä he olivat menneet asuntoon vastoin sen omistajan kieltoa. Tapauksessa jäi voimaan käräjäoikeuden tuomio törkeästä kotirauhan rikkomisesta, jonka perusteena oli se, että A:n ja B:n ilmeisenä tarkoituksena oli ollut kohdistaa asunnossa olleisiin henkilöihin väkivaltaa.

Vastaavasti tapauksessa KKO 2015:12 A oli tunkeutunut asuntoon veitsellä varustautuneena, ja hänet tuomittiin törkeästä kotirauhan rikkomisesta.

Rangaistus ja syyteoikeus

Törkeästä kotirauhan rikkomisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä kotirauhan rikkomisesta tai törkeästä kotirauhan rikkomisesta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi, taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.


Lue lisää julkisrauhan rikkomisesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 8.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.