Törkeä kotirauhan rikkominen

Mikäli kotirauhan rikkomisessa rikoksentekijä tai osallinen varustautuu teon toteuttamista varten aseella tai muulla henkilöön kohdistuvaan väkivaltaan soveltuvalla välineellä taikka tekijän tai osallisen ilmeisenä tarkoituksena on käyttää henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai vahingoittaa omaisuutta; taikka, mikäli rikoksen uhrilla on rikokseen liittyvän uhkailun, omaisuuden vahingoittamisen taikka rikoksentekijöiden tai osallisten lukumäärän vuoksi perusteltu syy pelätä henkilökohtaisen turvallisuutensa olevan vaarassa, ja kotirauhan rikkominen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi kotirauhan rikkomiseksi. Törkeästä kotirauhan rikkomisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä kotirauhan rikkomisesta tai törkeästä kotirauhan rikkomisesta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi, taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.